ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมติดตามงานตามโครงการ”วาระยามเช้า บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”

192360

192356

192347

192335

192333

192338

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมติดตามงานตามโครงการ”วาระยามเช้า บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 28/2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมติดตามงาน ตามโครงการ “วาระยามเช้า บําบัดทุกข์ บํารุงสุข” และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 28 /2561 โดยมีนายสนิท ศรีวิหค นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ติดตามประเด็นสำคัญที่เป็นเรื่องเร่งด่วน คือ  การจัดระเบียบท่าเทียบเรือ ความคืบหน้าขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการท่าเทียบเรือครบทั้ง 24 แห่งแล้ว โดยหลังจากนี้จังหวัดจะมีการติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐานตามที่จังหวัดกำหนด อาทิ การติดตั้งกล้อง CCTV การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนทำความเข้าใจกับประชาชนและนักท่องเที่ยว ติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ทำการเชื่อมโยงเพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร ของเรือ นักท่องเที่ยว และโปรแกรมการเดินทางของเรือ และขอให้ผู้จัดการท่าเทียบเรือเข้าร่วมประชุมกับทางจังหวัดด้วย

สำหรับเอกสารการตรวจสอบรายชื่อนักท่องเที่ยวที่ลงเรือและเรือที่ออกทางเดินทางไปท่องเที่ยว ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บฐานข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างน้อย 1 เดือนทั้งนี้ให้มีการจัดเก็บเอกสารตามระเบียบราชการ โดยนำพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการดำเนินการ

ในส่วนของการพัฒนาท่าเทียบเรืออ่าวฉลองขณะนี้จะมีการเร่งอบรมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ระบบฐานข้อมูล ที่ออกแบบโดย DEPA และต้องเร่งทำโป๊ะเพิ่มเพื่อรองรับเรือและนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

192339

One thought on “ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมติดตามงานตามโครงการ”วาระยามเช้า บําบัดทุกข์ บํารุงสุข”

  1. Pingback: vagragenericaar.org