ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เพื่อแถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พร้อมใช้มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากหน่วยงานต่างๆและการจัดกิจกรรม Big cleaning Day เกาะภูเก็ต ในวันที่ 21 มีนาคมนี้

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563  ที่ โรงแรมเดอะไทด์ บีชฟร้อนท์ สิเหร่ อำเภอเมืองภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในโครงการผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์โรคโตวิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ขณะนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งผลการคัดกรองตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมถึงวันนี้ มีผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 5 ราย กลับบ้านแล้ว 2 ราย และกำลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอีก 3 ราย ซึ่งอาการโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีอาการรุนแรง ส่วนผู้ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังมีจำนวนทั้งสิ้น 519 ราย กลับบ้านแล้ว 491 ราย อยู่ระหว่างการตรวจผลจากห้องปฏิบัติการอีก 22 ราย

อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมือโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภู เก็ตชั้น 1 เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์โรค สามารถเข้าไปสอบถามได้

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงถึงแนวมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว
โดยเริ่มจากแรงงานจังหวัดภูเก็ตได้ชี้แจงถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในการจัดโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนรวมไปถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการจัดโครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยร่วมกับจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ในส่วนของประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดโรคด้วยการขอความร่วมมือผู้ประกอบการนายจ้างและผู้ประกันตน หากมีความประสงค์ติดต่อราชการที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ขอความร่วมมือให้นายจ้างส่งข้อมูลผ่านระบบ e service และชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนผู้ประกันตนนั้นหากต้องการสอบถามสิทธิต่างๆของตนเองสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น sso connect หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคในระยะนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โดยหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับมาตรการการลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 สำหรับผู้ใช้ไฟทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2563 รวมถึงขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะอย่าง และการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 คือบ้านอยู่อาศัยและผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็กซึ่งผู้ใช้ไฟที่มีชื่อตามบิลที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า สามารถใช้สิทธิ์ขอคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาดของมิเตอร์ได้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ได้เร่งรัดดำเนินโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการส่งเสริมปลูกพืชครัวเรือนหรือพืชผักสวนครัวที่ใช้ระยะเวลารวดเร็วในการให้ผลผลิต รวมไปโครงการส่งเสริมเมนูอาชีพคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดี เพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในระยะนี้มีอาชีพเสริม ส่วนทางด้านท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ได้ชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรม Big cleaning Day เกาะภูเก็ต ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 19 แห่ง ที่จะนำเครื่องพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อจำนวน 24 เครื่อง รวมทั้งน้ำยาฆ่าเชื้อจำนวน 1,386 ลิตร ฉีดพ่นทำความสะอาดทั่วทั้งภูเก็ตโดยจะเริ่มในช่วงเวลา 09.00 น. สถานีขนส่งแห่งที่ 1 จังหวัดภูเก็ต และท่าเทียบเรือฉลองโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน

2 thoughts on “ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. Pingback: viagara sales in usa