ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ตพร้อมแถลงข่าวยืนยันสถานการณ์โควิด- 19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ยังไม่มีผู้เสียชีวิต พบผู้ป่วยสะสม 5 ราย กลับบ้านแล้ว 2 ราย อีก 3 รายเป็นครอบครัวชาวเดนมาร์ก พร้อมขอความร่วมมืออย่าใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ประชาชนและส่งผลเสียต่อจังหวัดและประเทศ

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคายและนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกันแถลงสถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ (วันที่ 20 มีนาคม 2563) ยืนยันยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าว โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเพียง 5 ราย กลับบ้านแล้ว 2 ราย อีก 3 ราย เป็นครอบครัวชาวเดนมาร์กที่อยู่ระหว่างการรักษา ซึ่งอาการอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสังเกตอาการอยู่ที่โรงพยาบาลมีเพียงจำนวน 25 ราย และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังจำนวนทั้งสิ้น 519 ราย มีการคัดกรองผู้ที่เดินทางผ่านสนามบินนานาชาติภูเก็ตจำนวน 1,164,903 ราย คัดกรอง ณ ท่าเทียบเรือ จำนวน 38,327 ราย

นอกจากนี้ ทางจังหวัดได้มีการออกประกาศจังหวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้แก่ สนามมวยชั่วคราว สนามกีฬาทุกประเภทให้ปิดบริการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมทั้งสถานที่ประกอบกิจการนวดแผนโบราณหรือนวดแผนไทย โรงมหรสพ สถานบริการที่มีลักษณะตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการปี 2509 และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้ปิดชั่วคราวเป็นเวลา 14 วันนับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมเป็นต้นไป รวมทั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวด้วย

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ดังกล่าวจังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนในการนำเสนอข่าวสาร โดยไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเนื่องจากเป็นการกระทำที่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดและประเทศ รวมทั้งเป็นการบั่นทอนกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

2 thoughts on “ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. Pingback: ed meds online without doctor prescription