ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ พันเอกโทนี่ สเติร์น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหราชอาณาจักร

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ พันเอกโทนี่ สเติร์น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย ในโอกาส เยือนจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2564 เพื่อพบปะสัมพันธ์ หารือข้อราชการเกี่ยวกับการนำเรือรบเข้ามายังประเทศไทย และแนวโน้มการจัดการวัคซีนโควิด – 19 ของจังหวัดภูเก็ต

            วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต และประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ พันเอกโทนี่ สเติร์น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยพันจ่าอากาศเอกแคลร์ แม็คคูน และนางสาวสุทธาทิพย์ สารฤทธิ์ ในโอกาส เยือนจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2564 เพื่อพบปะสัมพันธ์ หารือข้อราชการเกี่ยวกับการนำเรือรบเข้ามายังประเทศไทย และแนวโน้มการจัดการวัคซีนโควิด – 19 ของจังหวัดภูเก็ต

            พันเอกโทนี่ สเติร์น ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย กล่าว กล่าวชื่นชมจังหวัดภูเก็ตที่มีการควบคุมป้องกันโรค covid ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โอกาสนี้กองทัพเรืออังกฤษขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะที่ให้การต้อนรับ สำหรับภารกิจที่เดินทางมาในจังหวัดภูเก็ตในวันนี้เนื่องจาก กองทัพเรืออังกฤษกำหนดแผนที่จะนำเรือรบและกำลังพลรวม 420 นายจะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม 2564 ดังนั้นจึงอยากทราบแนวทางการปฏิบัติในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อย่างไรก็ตามกำลังพลที่จะเดินทางเข้ามา จะเป็นกำลังพลที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค covid-19 ครบ 2 dose รวมถึงมีมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโดยตรวจคัดกรองโรคและตรวจสุขภาพของกำลังพลบนเรืออย่างต่อเนื่องด้วยทีมแพทย์ประจำเรือ ซึ่งหากจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนการเดินทางเข้ามาในครั้งนี้ กองทัพเรืออังกฤษพร้อมจะทำตามกฎระเบียบ ของประเทศและจังหวัดภูเก็ต และหลังจากนี้สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษจะได้ประสานงานกับกองทัพเรือของประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

            สำหรับแผนการเดินทางเข้ามาของทัพเรืออังกฤษ หากได้รับการอนุมัติให้เข้ามาในจังหวัดภูเก็ตจะใช้เวลา ปฏิบัติภารกิจและทำกิจกรรมในพื้นที่ 3-5 วัน ประกอบด้วยกิจกรรมการเลี้ยงอาหารเที่ยงบนเรือ กิจกรรมการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำและการจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนมีความสนใจด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านเรือได้ขึ้นเรือเพื่อทัศนศึกษา รวมถึงการทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรืออังกฤษและกองทัพเรือของรัฐบาลไทย พร้อมกันนี้กองทัพเรืออังกฤษมีแผนที่จะทำการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอังกฤษประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตโดยจะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียผ่านช่องทางโทรทัศน์และสื่ออื่นๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

            นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้เตรียมเปิดเมืองในเดือนกรกฎาคมเพื่อเป็นการสร้างส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีการควบคุมป้องกันโรค covid-19 โดยให้ประชาชนฉีดวัคซีน covid19 วางเป้าหมายไม่น้อยกว่า 60-70 % เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดเมืองตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ชาวต่างชาติ หรือกำลังพลทหารชาวอังกฤษที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการตามที่รัฐบาลกำหนดคือเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 dose สำหรับการเดินทางเข้ามาของกองทัพเรืออังกฤษเป็นนโยบายระหว่างรัฐบาลอังกฤษกับรัฐบาลไทยที่จะพิจารณาในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยพื้นที่ที่พร้อมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และมีความยินดีที่จะให้การต้อนรับหากกองทัพเรืออังกฤษเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต เพราะการเดินทางเข้ามาของกองทัพเรืออังกฤษถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยมีนโยบายต้อนรับชาวต่างชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

Comments are closed.