ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ย้ำมีมาตรการเข้มควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนาได้อย่างปลอดภัย

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ย้ำมีมาตรการเข้มควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนาได้อย่างปลอดภัย 100% พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” ครั้งที่ 5/2563 โดยมี ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3, รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต,,หัวหน้าส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม

นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวแนะนำ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจรจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 5/2563 ในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่หัวหน้าส่วนราชการจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและในครั้งนี้ได้มาเยี่ยมเยียนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต

สำหรับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นกระทรวงที่ดำเนินการทำงานเพื่อสังคมเหมือนการปิดทองหลังพระ และขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ช่วยบริจาคสนับสนุนสิ่งของเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ตถ้าหากใครที่มีโอกาสก็ขอให้แวะเวียนมาเยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตด้วย

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการควบคุมคัดกรองอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ขอขอบคุณสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตที่ได้ดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของสถานีขนส่ง,ขอขอบคุณสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตที่ดำเนินการดูแลความปลอดภัยในส่วนของการท่องเที่ยวทางเรือและขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่สนับสนุนจากซื้อเครื่องพ่นควัน ในการฉีดพ่นควันเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตมีความปลอดภัย 100% และพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มชาวจีนซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตประมาณปีละ 2 ล้านคนขณะนี้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งรถทัวร์,มัคคุเทศก์ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจึงขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการช่วยกันเช็คข้อมูลจากส่วนกลางว่ากระทรวงต่างๆมีมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้นำมาประชาสัมพันธ์และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชาที่ได้รับผลกระทบต่อไป

นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้ให้ข้อมูล เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองสุขภาพของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้น โดยขอยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวอย่างทันท่วงที และมีศักยภาพทั้งมาตรการการป้องกัน การควบคุมโรค ระบบคัดกรองและคัดแยกผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

สำหรับครั้งต่อไปหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังจะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม ณ ชั้น 3 ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง

Comments are closed.