ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เน้นการทำงานแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เน้นการทำงานแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนเข้าร่วม

ทั้งนี้ก่อนวาระการประชุมได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 หมู่บ้าน, มอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย , มอบเกียรติบัตรการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2563 จำนวน 6 ราย, มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่นและสมาชิก อปพร.ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย , มอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่วมเย็นระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 5 ครอบครัวและพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ราย และพิธีมอบตราสัญลักษณ์โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจำนวน 1 ราย

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ตนได้เน้นย้ำในเรื่องการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของส่วนราชการต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน นอกจากนี้ให้ติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และขณะนี้ทางจังหวัดได้มีโครงการในการปลูกป่าชายเลน 1,000 ไร่ โดยขณะนี้ได้มีการปลูกแล้วจำนวน 20 ไร่ บริเวณสะพานหิน นอกจากนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบหลังจากที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากทางรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูฝนทิ้งช่วง

Comments are closed.