พิจารณาคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563  ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นาย พิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาด ในหลายประเทศ ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาต่าง ๆ ได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตามที่ทางหน่วยงานสาธารณสุขได้มีการแนะนำไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว

นาย พิเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่านอกจากนี้ยังมีวาระการประชุมที่สำคัญในเรื่องของคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน , การย้ายจ้างราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และ ตำแหน่งครู , กรณีพิเศษ , การเลื่อนเงินเดือน กรณีพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดและการประเมิน และแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ จะได้มีการพิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับข้าราชการครู และ บุคลากรการศึกษา ต่อไป

Comments are closed.