พิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ชื่อลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

จังหวัดภูเก็ตจัดพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ชื่อลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัด

วันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบแบบลาย “ผ้ามัดหมี่ชื่อลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดและ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตและผู้ที่รับมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ชื่อลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จำนวน 9 กลุ่มเข้าร่วม

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถวายพระพรชัยมงคลว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติแห่งใต้ฝ่าพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต มีความปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นที่ได้มารวมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณในโอกาสมหามงคลนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างชื่นชมในพระบารมีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ใต้ฝ่าพระบาทได้อุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยดังที่ทรงมีพระดำรัสเมื่อครั้งเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน “ OTOP City 2020” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ความตอนหนึ่งว่า“ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสตามเสด็จสมเด็จย่าสมเด็จพระพันปีหลวงมาตั้งแต่เด็กได้เห็นท่านทรงงานและรับรู้ถึงความทุ่มเทของพระองค์ท่านในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและสืบสานภูมิปัญญาไทยมาโดยตลอด เห็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะสืบสานพระราชปณิธานโดยข้าพเจ้าได้นำประสบการณ์การทำงานการศึกษาการเดินทางไปชมผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภาคต่าง ๆ ทำให้เห็นผลงานที่สามารถนำมาพัฒนาให้ร่วมสมัยและเป็นสากลได้” นอกจากนี้พระองค์ยังทรงสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่วงการผ้าไทยทรงมีพระวินิจฉัยนำแนวคิดอันเป็นสากลมาสู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยให้ผ้าไทยเป็นสิ่งแสดงเรื่องราวอัตลักษณ์วัฒนธรรมประจำถิ่นสามารถนำไปออกแบบและตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยและทำให้เกิดความรักความตระหนักให้ผ้าไทยมีชีวิตชีวาคงคุณค่าอยู่สืบไปอีกทั้งยังได้รับพระกรุณาธิคุณประทานอนุญาตแบบลายมัดหมี่แก่ช่างทอผ้าชื่อลาย“ ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคนและประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนำไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคลขอใต้ฝ่าพระบาทจงทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์นิรทุกข์นิรภัยเจริญพระชันษายิ่งยืนนาน

ทั้งนี้ทางกรมการพัฒนาชุมชนมีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณ ณ วรีนารีรัตนราชกัญญาได้ประทานลายผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ในการนี้ได้ประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมีแก่ช่างทอผ้าชื่อลาย“ ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคนและประทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนำไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้อีกทั้งมีพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณ ณ วรีนารีรัตนราชกัญญา“ ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จากการเสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตถกรรม 3 ภูมิภาค เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาจึงมอบหมายให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์“ ผ้าไทยใส่ให้สนุก”และจัดพิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ขึ้นในวันนี้ (11 ม.ค. 64)

Comments are closed.