พุทธศาสนิกชน จังหวัดภูเก็ต ร่วมทำบุญเข้าวัด ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

พุทธศาสนิกชน จังหวัดภูเก็ต ร่วมทำบุญเข้าวัด ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2563  เวลา 08.30 น. ที่วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชน เข้าวัด ฟังธรรมเทศนา ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวัน เข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี 2563 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต มี หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน เข้าวัดทำบุญ ถวายเทียนพรรษา เป็นจำนวนมาก โดยทุกคนต่างสวมใส่หน้ากากอนามัย มีเจลให้ล้างมือก่อนเข้าในอุโบสถ ตามมาตรการควบคุมโรคของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วันอาสาฬหบูชา หรือ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าเป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถแสดงเปิดเผยทำให้แจ้งแก่ชาวโลกซึ่งจะรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้กลายเป็นพระสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสำเร็จภารกิจของการเป็นพระสัมมาสัมพุทธะคือเป็นพระพุทธเจ้าผู้แสดงผู้สามารถแสดงสิ่งที่จะรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ซึ่งแตกต่างจากพระปัจเจกพุทธเจ้า ที่มาจากจะรู้เองโดยชอบแต่ไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้

ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า วันพระธรรม เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาคือเป็นวันแรกที่พระโคตมพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาพุทธเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทาน เอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ และในช่วงเย็นเวลา 18:00 น เป็นต้นไป ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมมีพิธีเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน

Comments are closed.