ฟื้นฟูชายหาด ปรับปรุงภูมิทัศน์

IMG_4804

IMG_4809

IMG_4810

IMG_4811

IMG_4812

IMG_4813

IMG_4815

IMG_4816

IMG_4817

IMG_4818

 ภูเก็ตเร่งออกมาตรการเข้ม ฟื้นฟูชายหาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมจัดชุดหน่วยอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาด เน้นประกวดมาตรฐานหาด

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมติดตามคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบชายหาด หน้าหาด จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดภูเก็ต

นายนิสิตกล่าวว่า การบริหารจัดการพื้นที่ชายหาด การปล่อยให้ชายหาดที่ถูกจัดระเบียบโดยไม่มีมาตรการที่ชัดเจนรองรับ เกิดสุญญากาศของการบริหารจัดการ นำมาซึ่งการไม่เข้าใจและเริ่มก่อให้เกิดบุคคลเข้ามาหาประโยชน์ หาดเป็นสถานที่สาธารณะ คนไทยทุกคน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงหาดได้ โดยไม่มีข้อห้ามทางกฎหมาย ถ้าไม่ใช่การยึดครองหาผลประโยชน์ การมีร่มและผ้าปูในหาดเพื่อการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่มีลักษณะชั่วคราวเพื่อการพักผ่อน เป็นสิ่งที่กระทำได้

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่ (Special Zones) ในการปักร่ม เพื่อความเป็นระเบียบและเป็นการจำกัดจำนวนร่มมิให้เกะกะและทำลายความสวยงามของหาด โดยพื้นที่ที่จัดมีจำนวนร่มตามขนาดพื้นที่หาด แต่ต้องไม่เกิน 5 – 10 % ทั้งนี้แล้วแต่สภาพของหาด มีการจัดบริการร่มและผ้าปูนอนตามซุ้มโรงแรมที่จัดให้หรือซุ้มสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เพื่อให้เกิดความสวยงามและความเป็นระเบียบ ร่มต้องมีจำนวนที่ชัดเจน มีมาตรฐานและราคาตามที่กำหนด บริการโดยชาวบ้านเดิมที่ยากจนและลงทะเบียนไว้แล้วแต่แรก (ระหว่างเวลา 09.30 – 16.30 น. ) โดยชาวบ้านภูเก็ตจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก กรณีที่มีชาวบ้านเป็นจำนวนมากจะต้องหมุนเวียนกันเข้ามาเป็นผู้ให้บริการคนละ 2-3 วัน หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป เพื่อมิให้เกิดการยึดครองพื้นที่ ในพื้นที่หาดที่บริหารจัดการพื้นที่ (Special Zones) อาจมีบริการนวด ขายผ้าปู เช่าเบาะปูนอนได้ โดยมีราคามาตรฐานติดประกาศให้นักท่องเที่ยวทราบราคาอย่างโปร่งใส เมื่อนักท่องเที่ยวใช้บริการให้ถือไปวางเองและเมื่อเสร็จให้นักท่องเที่ยวเก็บร่มและเบาะปูคืนผู้ให้เช่าโดยไม่มีการจองเป็นของใครทั้งสิ้นประชาชนที่ประกอบอาชีพหิ้วกระติกต้องไม่ขายอาหารคาว หรือมีการประกอบอาหาร ที่จะทำให้หาดสกปรก ต้องตั้งจุดบริการนอกหาดและต้องเก็บสิ่งของต่างๆ เมื่อหมดเวลา (ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น.) ที่สำคัญ ต้องมีการจดทะเบียนผู้ประกอบการและมีเสื้อแสดงสถานะอย่างชัดเจน เพื่อการควบคุมความปลอดภัยในเรื่องทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ประชาชนที่ประกอบอาชีพหมอนวดต้องมีการลงทะเบียน/จัดทำเสื้อแสดงสถานะให้ชัดเจน โดยคัดเลือกจากผู้ลงทะเบียนไว้แต่แรก ป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน เป็นธรรมสำหรับนักท่องเที่ยว และต้องนวด ในบริเวณที่มีการบริหารจัดการพื้นที่ (Special Zones) ควรมีการบริหารจัดการกลุ่มชาวบ้านที่ให้เช่า

ร่ม บริการหมอนวด และ บริการหิ้วกระติก ในลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีการขายสิทธิในการดำเนินการแก่ผู้ใด มีการออกระเบียบเทศบัญญัติและข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารจัดการพื้นที่ (Special Zones) เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแผนที่ (Map) กำหนดขอบเขตที่ชัดเจน มีการห้ามการขายอาหารคาวหวานหรือสูบบุหรี่ในบริเวณหาด

ทั้งนี้สิ่งที่ท้องถิ่นต้องดำเนินการอย่างเร่งรัด คือ การออกระเบียบในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ในพื้นที่ ต่าง ๆ บริเวณที่เป็นโซนนิ่ง อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ทั้ง 4 ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษารัสเซีย เพราะเป็นกลุ่มที่ชัดเจนและเยอะที่สุด สามารถทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้กติกา และปฎิบัติตามกฎกติกาของบ้านเมือง รวมไปถึงการนำอาหารคาวหวานมาทานและการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะซึ่งผิด พรบ สาธารณสุข ก็จะดำเนินการเตือนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อเป็นภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในการจัดการจะมีคณะกรรมการดูและชายหาดและมีการประเมินผลทุกเดือนมีชุดพิทักษ์ชายหาดในช่วง 3 เดือนแรก โดยให้ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงไปประจำพื้นที่ชายหาดที่มีปัญหา เพื่อไปรักษากติกา ประเมินผลภายใน 3 เดือนหลังจากนี้เพื่อตรวจสอบการทำงานของฝ่ายต่างๆ จัดให้มีการจ้างมหาวิทยาลัยมาทำการประเมินผล การทดลองการบริหารจัดการชายหาดภายใน 3 เดือน เพื่อการปรับปรุงหรือยกเลิกการดำเนินการ หลังจากนั้น มีการประกวดมาตรฐานหาด และรับรางวัล โดยมีการตั้งงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้แก่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ชนะเลิศการบริหารจัดการหาด ก่อนเปิดหาดรับฤดูการท่องเที่ยวที่จะถึง

1,556 thoughts on “ฟื้นฟูชายหาด ปรับปรุงภูมิทัศน์

 1. Rely granting the us that raison d’etre up Trimix Hips are often not associated throughout refractory other causes, when combined together, mexican pharmacy online desire a approvingly unstable that is treated representing the instance generic viagra online Adverse Cardiac. cialis prices generic tadalafil

 2. In this condition, Hepatic is time again the curative and other of the birth cialis online without recipe this overdose РІ over ordinary us of the unswerving; a greater near which, when these cutaneous small ripen into systemic and respiratory, as in old seniority, or there has, as in buying cialis online safely of serious, the control being and them displeasing, and requires into other complications. viagra cost discount viagra

 3. Pingback: otc viagra

 4. Pingback: viagra generic

 5. Pingback: viagra pill

 6. Pingback: generic viagra online

 7. Pingback: when to take viagra

 8. Pingback: viagra for men

 9. Pingback: buy viagra on line

 10. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

 11. Pingback: can you buy viagra online forum

 12. Pingback: what is the best site to buy generic viagra

 13. Pingback: generic cialis pharmacy

 14. Pingback: buy viagra

 15. Pingback: buy cialis online

 16. Hi, Neat post. There’s a problem with your web site in web explorer, would check this? IE nonetheless is the marketplace chief and a huge section of other people will pass over your wonderful writing due to this problem.

 17. Pingback: viagra dosage

 18. Pingback: cialis online

 19. Pingback: how to buy cialis in canada

 20. Pingback: generic viagra 100mg

 21. Pingback: cialis in canada

 22. Pingback: buy viagra in pakistan

 23. Pingback: where can i buy viagra online without a prescription

 24. Pingback: forum buy viagra without a doctor prescription

 25. Pingback: cialis 5mg reviews

 26. Pingback: viagra singapore

 27. Pingback: buying viagra online legal

 28. What are the foremost fertility pills as a service to women? Clomid is the most commonly adapted to fertility soporific in the USA, and its good fortune is probably the greatest. side effects of clomid men works beside stimulating your portion into producing more eggs, making it more fitting for you to subvert pregnant. The side effects of Clomid are mostly pretty minor and in return the most constituent it is agreeably tolerated in women.

 29. At what age does a people halt getting hard. The most routine physical can of worms in men as they ripen is erectile dysfunction viagra without doctor prescription. In imprecise, the younger a bloke is, the well-advised his sexual r“le will be. Encircling 40% of men are mannered not later than erectile dysfunction at time eon 40, and nearly 70% of men are affected alongside viagra without a doctor prescription usa viagra without a doctor’s prescription by the time they prevent 70.

 30. Pingback: furosemide 40 mg prescription

 31. Pingback: free plus size dating site

 32. I have been browsing online more than three hours today, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours. It?¦s beautiful value enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made just right content as you did, the internet can be much more helpful than ever before.

 33. Hiya very nice web site!! Guy .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your website and take the feeds additionally?KI am glad to seek out so many useful info right here within the submit, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 34. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice practices and we are looking to exchange strategies with others, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 35. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 36. It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 37. Simply wanna input on few general things, The website design is perfect, the content material is real fantastic. “The reason there are two senators for each state is so that one can be the designated driver.” by Jay Leno.

 38. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. However imagine if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this blog could certainly be one of the most beneficial in its niche. Awesome blog!

 39. I think this is one of the so much vital info for me. And i’m glad studying your article. However should observation on some basic issues, The website style is wonderful, the articles is in point of fact great : D. Good task, cheers

 40. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Kudos

 41. Hello there, just was alert to your blog thru Google, and found that it is really informative. I am going to be careful for brussels. I will appreciate should you continue this in future. Lots of other people can be benefited out of your writing. Cheers!

 42. Hi I am so thrilled I found your web site, I really found you by mistake, while I was looking on Digg for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the great work.

 43. After study a number of of the weblog posts on your website now, and I really like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark website listing and can be checking again soon. Pls check out my web page as effectively and let me know what you think.

 44. Thanks for every other informative blog. The place else may just I get that kind of info written in such an ideal means? I’ve a project that I’m just now operating on, and I have been on the glance out for such information.

 45. I am really loving the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser compatibility issues? A number of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any suggestions to help fix this problem?

 46. Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 47. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 48. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. A great read. I’ll certainly be back.

 49. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!

 50. I have been surfing on-line greater than three hours lately, but I never discovered any fascinating article like yours. It¦s pretty value sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made excellent content as you did, the web can be a lot more useful than ever before.

 51. What i don’t understood is actually how you’re now not really a lot more well-appreciated than you might be right now. You’re very intelligent. You know thus considerably relating to this matter, produced me in my opinion consider it from numerous numerous angles. Its like men and women aren’t involved until it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs nice. All the time care for it up!

 52. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice procedures and we are looking to exchange techniques with other folks, please shoot me an e-mail if interested.

 53. Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Appreciate it!

 54. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any ways to help prevent content from being ripped off? I’d genuinely appreciate it.

 55. Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

 56. Hi! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My website discusses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!

 57. Fantastic website you have here but I was curious if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of online community where I can get comments from other experienced individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks a lot!

 58. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Studying this info So i am glad to express that I have a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I such a lot for sure will make certain to don’t put out of your mind this web site and provides it a glance regularly.

 59. Appreciating the persistence you put into your site and in depth information you present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed material. Great read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 60. I really wanted to jot down a simple note in order to appreciate you for these lovely pointers you are showing at this website. My time intensive internet lookup has at the end been recognized with awesome suggestions to exchange with my two friends. I would express that many of us website visitors are quite blessed to dwell in a notable website with many outstanding people with very helpful points. I feel somewhat privileged to have come across your weblog and look forward to some more amazing times reading here. Thanks a lot once again for everything.

 61. Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 62. There are definitely a whole lot of particulars like that to take into consideration. That could be a nice level to deliver up. I supply the thoughts above as basic inspiration however clearly there are questions just like the one you convey up where an important thing shall be working in sincere good faith. I don?t know if best practices have emerged round issues like that, but I am certain that your job is clearly identified as a fair game. Both girls and boys feel the influence of only a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

 63. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too wonderful. I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is actually a wonderful website.

 64. Hello, i think that i noticed you visited my website so i came to “go back the prefer”.I am trying to to find issues to enhance my site!I suppose its good enough to make use of a few of your concepts!!

 65. Thanks for every other informative site. The place else may I am getting that type of information written in such a perfect manner? I have a mission that I am simply now operating on, and I have been on the glance out for such info.

 66. The very crux of your writing whilst sounding agreeable at first, did not sit perfectly with me after some time. Someplace within the sentences you actually were able to make me a believer but only for a while. I still have got a problem with your leaps in logic and one would do nicely to help fill in those breaks. If you can accomplish that, I could surely be impressed.

 67. The subsequent time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I mean, I do know it was my option to read, however I truly thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you can repair in the event you werent too busy looking for attention.

 68. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to say that I get actually loved account your weblog posts. Any way I’ll be subscribing in your augment or even I fulfillment you access consistently fast.

 69. You could definitely see your enthusiasm within the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 70. Thank you for sharing excellent informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a perfect web-site.

 71. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is really annoying. A good web site with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 72. Great site you have here but I was curious if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really like to be a part of group where I can get suggestions from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Kudos!

 73. I do trust all the ideas you’ve introduced to your post. They are very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very brief for novices. Could you please prolong them a bit from next time? Thanks for the post.

 74. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!