ภูเก็ตจัดกิจกรรมสร้างกระแสการรับรู้หาดป่าตองปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

ศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการรับรู้หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต ปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 ซึ่งทางศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกันจัดขึ้น  เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีแพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายนายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง สาธารณสุขอำเภอกะทู้ เครือข่ายศูนย์ข่าวปลอดควันมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ภูเก็ต คณะครู นักเรียน แกนนำ TO BE NUMBER ONE และทีมเยาวชน Gen Z ภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมกันเดินรณรงค์สร้างกระแสการรับรู้หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต ปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “บุหรี่คร่าชีวิตประชาชนทั่วโลกสูงถึงกว่า 8 ล้านคนต่อปี เป็นอันตรายต่อสุขภาพและยังทำลายสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการปลูก การผลิต การจัดจำหน่าย การบริโภคและขยะหลังการบริโภค ซึ่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมยาสูบและจากการสูบบุหรี่นั้น มหาศาลและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโลกที่มีทรัพยากรจำกัด และมีระบบนิเวศน์ที่เปราะบางอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่เราควรจะเลิกบุหรี่เพื่อรักษาสุขภาพและโลกของเรา

“วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศคำขวัญประเด็นการรณรงค์ คือ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เพื่อเชิญชวนปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากภัยบุหรี่ โดยบุหรี่สร้างความเสียหาย 3.5 แสนล้านบาทต่อปี เทียบเท่าร้อยละ 2.1 ของ GDP นักสูบทิ้งกันบุหรี่ทั่วโลก 4.5 ล้านล้านชิ้น ถูกทิ้งที่ไทย 2.พันล้านชิ้น ใช้เวลาย่อยอสลายนับ 11 ปี ซึ่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาขยะทางทะเล จึงได้สำรวจปริมาณและประเภทของขยะ พบกันกรองบุหรี่กระจายเกลื่อนชายหาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งชายหาดแต่ละแห่งมีก้นกรองบุหรี่ตกค้างมากกว่า 1 แสนชิ้นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงคิดโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ขึ้นมาโดยนำร่อง 24 ชายหาด 15 จังหวัดชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เช่น หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี หาดหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์ป้องกันการสูบบุรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากภัยบุหรี่ และอยากให้ทุกหน่วยงาน รวมถึงผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่ เลิกสูบ และหันมาร่วมกันทำสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ปลอดบุหรี่

ท้ายที่สุดนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับการเอาใจใส่ในการที่จะขับเคลื่อนเพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากภัยบุหรี่ และขอขอบคุณคณะทำงานที่จัดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในครั้งนี้

One thought on “ภูเก็ตจัดกิจกรรมสร้างกระแสการรับรู้หาดป่าตองปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

  1. Pingback: Link Shortener Bitly