ภูเก็ตตั้งศูนย์ปฎิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล(EOC) เพื่อป้องการควบคุมการแพร่ระบาด

ภูเก็ตตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล(EOC) เพื่อป้องการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19และเป็นการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่

วันที่ 8 มกราคม 2564  ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยมีนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ตำรวจ, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ว่าที่ร้อยตรีวิกรม กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล เพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้อยู่ในวงจำกัด ลดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ จึงต้องมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติ

ทั้งนี้จากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2564 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2564 ที่ผ่านมาที่ประชุมได้มีการพิจารณามาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้ว่าขณะนี้จังหวัดภูเก็ตจะไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็ตาม เพื่อเป็นการไม่ประมาททางจังหวัดภูเก็ตได้มีการกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือตามที่ ศบค.กำหนด ที่จะเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ให้มีการดำเนินการตามที่ทางจังหวัดกำหนด ไม่ว่าจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่นหมอชนะ เพื่อเป็นการติดตามการเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น กรณีที่ไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชั่นได้จะต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์ตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล/ชุมชน หรือศูนย์ EOC ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตนั้นไม่ได้ปฏิเสธผู้ที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต แต่หากมีความจำเป็นก็จะต้องผ่านกระบวนการและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด

นายบุญโชค พฤกษ์อมรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู กล่าวว่า “การเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง อสม.จะแจ้งเข้ามาทางสถานีอนามัยและให้เขามารายงานตัว หรือไม่ทางเราต้องลงไปในพื้นที่ออกไปจดทะเบียนไว้ และวัดไข้ อาจจะไม่เข้าไปวัดทุกวัน แต่ว่ามีการส่งสื่อสารกัน มีการส่งไลน์ถามกันว่าวันนี้มีไข้มั้ย และมีการสุ่มตลาดนัดต่างๆว่ามีประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ พ่อค้า แม่ค้า ใส่แมส หรือไม่ คิดว่าเกือบ 100% อาจจะมีสัก 1-2 คน ที่เขาลืม แต่ส่วนใหญ่จะใส่แมสกันหมด ส่วนทางสถานีอนามัยจะมีจุดตรวจคัดกรองภายนอก หากคนไข้มีอาการใกล้เคียง จะเรียกเจ้าหน้าที่ออกมาให้บริการข้างนอก ส่วนคนไข้ประจำของทางอนามัยเราจะนัดมาตรวจตอนสายๆ เช่นล้างแผล เป็นต้น จะได้ไม่มีการปะปน และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ส่วนตอนนี้จุดบริการนักท่องเที่ยว กิจการต่างๆที่บริการนักท่องเที่ยว ตอนนี้ลดน้อยถอยลง แต่ตั้งแต่แรกเริ่ม เราได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันในการที่จะบริการไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว”

Comments are closed.