ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2563 มีมติ ยกระดับ การควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด -19 โดยปิดสถานที่ที่ เสี่ยง

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2563 มีมติ ยกระดับ การควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด -19 โดยปิดสถานที่ที่ เสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีผลบังคับใช้ 24 ถึง 31 มีนาคม 2563 ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563  นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ที่ประชุมรับทราบ การใช้หอประชุมศูนย์ราชการฯ หรือศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับหากมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้น และรับทราบสถานที่ที่เอกชน เสนอ รองรับผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค หรือ PUI

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา ร่างประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด -19 เพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อ ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด – 19 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเป้าหมายสำคัญ คือ ป้องกันการรวมตัวของกลุ่มคนเป็นจำนวนมากสำหรับ สถานที่ ที่ประกาศ เพิ่มเติม อาทิ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน ยกเว้น พื้นที่ที่จัดไว้สำหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอื่นๆ และร้านอาหารที่เปิดบริการจำหน่ายอาหารแต่ต้องนำกลับไปบริโภคที่อื่น ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม และหรือสถานที่ที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายสาธารณสุข รวมถึงยินยอมหรือปล่อยปละให้ลูกค้านำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกประเภท มาบริโภคภายในบริเวณพื้นที่ที่ร้านจัดไว้ ยกเว้นร้านอาหารที่เปิดบริการจำหน่ายอาหารนำกลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมนั้น

ตลาดสด หรือตลาดนัด ยกเว้นพื้นที่ที่เปิดจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้งหรืออาหารประเภทอื่นๆเพื่อการนำไปบริโภคในพื้นที่อื่น พื้นที่สำหรับจำหน่ายอาหารสัตว์ สถานที่ขายยาและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีพ พื้นที่ภายในบริเวณร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่จัดไว้สำหรับให้ผู้ใช้บริการนั่งหรือยืนรับประทานทานอาหารหรือเครื่องดื่ม สถานที่หรือสำนักบริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย พยากรณ์ดูดวงชะตา ทำพิธีสะเดาเคราะห์ ผูกดวงเสริมดวง บูชาครู องค์เทพ องค์พระ หรือกิจกรรมอื่นๆในลักษณะทำนองเดียวกัน ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา แผงพระเครื่อง พระบูชา หรือสนามพระเครื่อง พระบูชา สถานที่ที่จัดให้มีโต๊ะสนุกเกอร์ หรือบิลเลียด สนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ สถานที่บริการสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก สปา ดูแลสุขภาพสัตว์ หรือกิจกรรมอื่นๆในลักษณะเดียวกัน คลินิก สถาบัน ร้านหรือสถานที่ เสริมความงาม เสริมสวย ลดความอ้วน ร้านตัดและตกแต่งทรงผม สถานที่ให้บริการบ่อตกกุ้งหรือบ่อตกปลา สระว่ายน้ำที่เปิดให้บริการประชาชนเป็นการทั่วไปทั้งในส่วนของราชการและผู้ประกอบการเอกชน และสระน้ำในโรงแรมทั้งประเภทที่ให้บริการรวมและสระน้ำประเภทให้บริการแยกในแต่ละห้องพัก

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

6 thoughts on “ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2563 มีมติ ยกระดับ การควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด -19 โดยปิดสถานที่ที่ เสี่ยง

  1. Pingback: viagra 100mg

  2. Pingback: chloroquine phosphate

  3. Pingback: best cialis site

  4. Pingback: vagragenericaar.org

  5. Pingback: doctor7online.com

  6. Pingback: who has tylenol on sale