ภูเก็ตพบยาไอซ์มีการแพร่ระบาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุราคาลดลง

การแพร่ระบาดสูงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากปัจจุบันยาเสพติดดังกล่าวมีราคาลดลง ส่วนประกอบของยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมาก

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบว่า การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีอยู่ โดยพบว่ายาไอซ์เป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดสูงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากปัจจุบันยาเสพติดดังกล่าวมีราคาลดลง ส่วนประกอบของยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดยังคงเป็นพืชกระท่อม รองลงมาคือไอซ์ , ยาบ้า และกัญชาลำดับ ส่วนอย่างอื่นก็มี เพราะระบาดเฉพาะในกลุ่ม สำหรับเส้นทางลำเลียงก็ยังคงใช้ เส้นทางบก โดยใช้รถบรรทุก รถโดยสาร รถส่วนบุคคล ซุกซ่อนมาในสินค้าหรืออำพรางมาในรูแบบต่าง ๆ ส่วนเส้นทางเรือ ก็จะใช้เรือขนาดเล็กข้ามาจากฝั่งจังหวัดใกล้เคียง มาขึ้นฝั่งที่เป็นบริเวณท่าเรือธรรมชาติที่ปลอดสายตาผู้คนตามจุดนัดหมาย หลังจากนี้จึงจะมีการกระจายยาเสพติดไปยังลูกค้า สำหรับผู้ค้าส่วนใหญ่จะอยู่นอกพื้นที่ โดยจะสั่งการทางโทรศัพท์ และช่องทางการสื่อสารต่าง ๆให้ผู้ค้ารายย่อยไปจำหน่าย ในส่วนของสถิติการจับกุมคดียาเสพติดเปรียบเทียบระหว่างเดือนธันวาคมปีงบประมาณ 2562 กับ ธันวาคมปี 2563 พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้มีการสืบสวนหาข่าวเรื่อง ดำเนินการปราบปรามและวางมาตรการในป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยง เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดต่อไป

One thought on “ภูเก็ตพบยาไอซ์มีการแพร่ระบาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุราคาลดลง

  1. Pingback: vagragenericaar.org