ภูเก็ตวันที่ 3 ในการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล

ภูเก็ตวันที่ 3 ในการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 64 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1ราย บาดเจ็บ 4 ราย

            วันที่ 13 เมษายน 2564  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 โดยมีนายโสภณ ทองไสย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันที่ 3 ของการณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 5 ครั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย เป็นชายชาวต่างชาติสาเหตุเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ชำนาญเส้นทางซึ่งทางที่เกิดเหตุเป็นถนนในหมู่บ้านเหตุเกิดที่ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต และมีผู้บาดเจ็บจำนวน 4 รายเป็นผู้ชาย 2 ราย หญิงจำนวน 2 ราย โดยรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถมอเตอร์ไซด์ ทำให้จังหวัดภูเก็ตมียอดสะสมของการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 3 วันของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 รวม 9 ครั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด 8 ราย

            ทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการวางมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงต่าง ๆ นอกจากนี้ได้มีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในทุกจุดตรวจได้กวดขันในเรื่องวินัยจราจรและประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเคร่งครัด

Comments are closed.