ภูเก็ตหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการการตรวจเรือประมงทะเล

ภูเก็ตหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการการตรวจเรือประมงทะเลจำนวน 5 ลำไม่พบการกระทำความผิด

วันที่ 27 สิงหาคม 2563  ที่ท่าเทียบเรือรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต นายเวียง สุวรรณะ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้นายกัมพล พักเง้า นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการการตรวจเรือประมงทะเล

นายกัมพล พักเง้า นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานได้บูรณาการกับหน่วยงานในการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการเกี่ยวเนื่อง โดยได้รับการอนุเคราะห์ เรือ ต992 ร่วมตรวจเรือประมง จาก ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3)ซึ่งได้มีการตรวจเรือประมงทั้งหมด 5ลำ แรงงาน 126 คน ประกอบด้วย

เรือ จ.ก้องวัฒนา5 มีลูกจ้างทั้งหมด 31 คน เป็นไทย 3 เมียนมา 28 ไม่พบการกระทำความผิดฯ  

เรือ เอกวราภรณ์ 99 มีลูกจ้างทั้งหมด 34 คน เป็นไทย 10 เมียนมา 24 ไม่พบการกระทำความผิดฯ

เรือ ส.ธนาวุฒิชัยนาวี 19 มีลูกจ้างทั้งหมด 22 คน เป็นไทย 3 เมียนมา 13 กัมพูชา 4 ลาว 2 ไม่พบการกระทำความผิดฯ

เรือ ส.ธนาวุฒิ63 มีลูกจ้างทั้งหมด 4 คน เป็นคนไทย ไม่พบการกระทำความผิดฯ เป็นเรือที่ขออนุญาตจากศูนย์แจ้งเข้า-ออก เรือประมงภูเก็ต ออกมาเพื่อทดสอบเรือ

เรือ ส.นาจาสมุทร มีลูกจ้างทั้งหมด 35 คน เป็นไทย 4 เมียนมา 31 ไม่พบการกระทำความผิดฯ

ทั้งนี้จากการสังเกตุพฤติการณ์แวดล้อมและการสุ่มสัมภาษณ์ลูกจ้าง จำนวน 12 คน ไม่พบแรงงานบังคับ และยังไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ไม่พบการกระทำความผิดตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.