ภูเก็ตเตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดตามแผน Sandbox ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

ภูเก็ต หารือภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่พัก สถานบริการ และผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดตามแผน Sandbox ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

            วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ว่าทีร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องด้านท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมีการหารือเป็นกลุ่มต่างๆ ทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของจังหวัด โดยเวทีแรกเป็นของผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก สถานบริการ เวทีที่ 2 เป็นเวทีของผู้ประกอบการสถานบริการ ร้านอาหาร และเวทีสุดท้าย คือ ผู้ประกอบการขนส่ง

            ทั้งนี้ ทั้ง 3 เวทีได้มีการหารือร่วมกันและเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการถึงความต้องการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมเปิดจังหวัด ตามแผน Phuket Sandbox ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ ซึ่งทั้ง 3 เวที มีการเสนอให้ผู้ประกอบการนำพนักงานฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม เกินร้อยละ 70 ซึ่งทางจังหวัดได้สำรวจผู้ประกอบการที่ยังมีพนักงานตกค้างไม่ได้รับการฉีดวัคซีน รวบรวมรายชื่อเพื่อจัดหาแนวทางการฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็มก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำหรับในส่วนของชาวต่างชาติที่ทำงานและอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางจังหวัดได้ทำการสำรวจพร้อมจัดให้ขึ้นทะเบียนรับการฉีดวัคซีนแล้วกว่า 5,500 คน เพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดก่อนการเปิดจังหวัด

            นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า การขับเคลื่อนแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต(Phuket Sandbox) คือการทดลองเปิดรับนักท่องเที่ยวหากประสบความสำเร็จจะได้ขยายต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งนี้ในส่วนของสถานประกอบการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีทั้งด้านการบริการ และได้ กำหนดจัดอบรมด้านภาษาให้แก่พนักงานโรงแรม โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือโรงแรมที่จะเปิดให้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการ New normal ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในส่วนของการให้โรงแรมจัดทำข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อรายงานศูนย์ EOC นั้น อยากจะให้จังหวัดได้ปรับปรุงนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น WWW.GOPHUGET.COM หรือ แอปพลิเคชั่น ThailandPlus ก่อนการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย โดยผู้เดินทางจะต้องแสดงแอปพลิเคชั่น ThailandPlus นี้ ร่วมกับเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ในการเข้าราชอาณาจักรไทยด้วย

            ส่วนทางด้าน ชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองได้ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายวีรวิชญ์ เครือสมบัติ ประธาน ชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตอง เพื่อขอให้พิจารณาการเปิดปิดสถานบันเทิง พร้อมยื่นข้อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติของสถานบันเทิงในการเตรียมพร้อมเปิดให้บริการประกอบด้วย ได้มีการจัดเตรียมการทำการฆ่าเชื้อในสถานบันเทิงและสถานที่โดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานบันเทิงและสถานประกอบการต่าง ๆ กำหนดให้มีการตรวจคัดกรองโรคทางเข้าทุกช่องทางของสถานบันเทิงและสถานประกอบการ เช่น การตรวจคัดกรองโรคทางฝั่งขาเข้าป่าตองและฝั่งทางเข้าจากห้างจังซีลอนของถนนบางลา รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานต้องมีการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มจึงจะปฏิบัติงานในสถานที่ต่างๆได้ และพร้อมให้ความร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อไป

            ทั้งนี้ทางผู้ประกอบการทุกกลุ่มพร้อมให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดในทุก ๆ เรื่องเพื่อรับการเปิดจังหวัด ตามแผน Phuket Sandbox ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564