ภูเก็ตเตรียมพื้นที่หอประชุมจังหวัดภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ภูเก็ตเตรียมพื้นที่หอประชุมจังหวัดภูเก็ต (ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่) เป็นโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม  2563 ที่บริเวณหอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตและภาคเอกชนได้ช่วยกันติดตั้งเตียงและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับพื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการจัดทำโรงพยาบาลสนามดังกล่าวจะมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 110 เตียง โดยภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์เช่น เตียง ที่นอนและสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ที่จะเข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้คือ ผู้ที่ผ่านการตรวจแล้วและมีผลเป็นบวก แต่มีอาการอยู่ในระดับดีไม่ต้องใช้เครื่องออกซิเจน หรือเครื่องช่วยหายใจ โดยทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้พิจารณา สำหรับการปฏิบัติงานจะเป็นการบูรณาการจากหลายภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและการสนับสนุนจากภาคเอกชน

5 thoughts on “ภูเก็ตเตรียมพื้นที่หอประชุมจังหวัดภูเก็ตเป็นโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  1. Pingback: viagra without a doctor prescription

  2. Pingback: viagra 100mg

  3. Pingback: chloroquine phosphate

  4. Pingback: best cialis site

  5. Pingback: viagra samples