ภูเก็ต จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี

ภูเก็ต จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน.

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2563 ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ จำนวน 3 กองร้อย และกองร้อยบังคับการและบริการจำนวน 1 กองร้อย เข้าร่วม

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื่อประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ จากนั้นกองเกียรติยศได้อัญเชิญธงประจำกองกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต มายังในพิธีเพื่อแสดงความเคารพ จากนั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน หลังจากนั้น ประธานในพิธีได้กล่าวสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และมอบเกียรติบัตรแก่ อส. ดีเด่นจำนวน 13 นาย พร้อมมอบเสบียง มอบเสื้อแจ็คเก็ต และมอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติการกิจให้แก่กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต จากนั้นการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต และสาธิตการควงกระบองในการป้องกันตัวและรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต ได้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจที่กำหนด ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด โดยมีการจัดสมาชิก อส. ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน รวมถึงการจัดชุดปฏิบัติการออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และการฟื้นฟูบูรณะสถานที่สาธารณะที่ประสบเหตุ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้ง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด พร้อมตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การเฝ้าระวังและการจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติด.ซึ่งการปฏิบัติงานของเหล่าสมาชิก อส.จังหวัดภูเก็ตได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

Comments are closed.