ภูเก็ต จับมือภาคเอกชน ปรับหอประชุมศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่เป็นโรงพยาบาลสนาม

ภูเก็ต จับมือภาคเอกชน ปรับหอประชุมศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่เป็นโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส-19 หากมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตวางแผนจัดทำโรงพยาบาลสนามโดยในเฟสแรก กำหนดใช้บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ซึ่งมีพื้นที่ 635 ตารางเมตร สามารถทำเตียงสนามได้จำนวนทั้งสิ้น 40 เตียง และในเฟสที่ 2 หากมีจำนวนผู้ที่เข้าข่าย เฝ้าระวัง เพิ่มขึ้นจากกำหนดจะใช้พื้นที่ชั้นที่ 2 ของศาลากลางหลังใหม่ โดยพื้นที่ชั้นที่ 2 สามารถ รองรับเตียงสนามได้ จำนวน 70 เตียง สำหรับวัสดุอุปกรณ์ อาทิเตียงสนาม อุปกรณ์เครื่องนอนหมอน ผ้าห่ม ได้รับการอนุเคราะห์ จากภาคเอกชน ในจังหวัดภูเก็ตสนับสนุน เพื่อมาใช้ ณ. โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุน การดำเนินงานของทางราชการ สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะเป็นหน่วยสนับสนุน ด้านงบประมาณและการปรับปรุงพื้นที่

สำหรับผู้ที่จะเข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม แห่งนี้คือ ผู้ที่ผ่านการตรวจแล้วและมีผลเป็นบวก แต่มีอาการอยู่ในระดับดี ไม่ต้องใช้เครื่องออกซิเจน หรือเครื่องช่วยหายใจ โดยทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้พิจารณา การปฏิบัติงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการจากหลายภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน

สำหรับแนวทางการ ขยายโรงพยาบาล สนามแห่งที่ 2 ยังไม่มีมติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ว่าจะใช้สถานที่ใดแต่ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการหารือเบื้องต้น และกำหนดเป้าหมายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามสถานที่ทุกแห่งไม่สามารถที่จะใช้ ทำเป็นโรงพยาบาลสนามได้ ทั้งหมด เช่น ที่ผ่านมาเคยพิจารณาจะใช้หอประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต แต่เนื่องจากพื้นห้องประชุม ปูด้วยพรม ซึ่งเป็นข้อจำกัด ในการที่จะนำมาพัฒนาเป็นโรงพยาบาลสนามได้ โดยคาดว่าโรงพยาบาลสนาม ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต จะมีความพร้อมใช้งานได้ในวันศุกร์นี้ (27 มีนาคม 2563)

2 thoughts on “ภูเก็ต จับมือภาคเอกชน ปรับหอประชุมศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่เป็นโรงพยาบาลสนาม

  1. Pingback: vagragenericaar.org

  2. Pingback: albuterol inhaler