ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานต่อต้านข่าวปลอมจังหวัดภูเก็ต เอาผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา

ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานต่อต้านข่าวปลอมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 กำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อต้านข่าวปลอม ย้ำทุกกรณีแจ้งความเอาผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัภูเก็ต
นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะทำงานต่อต้านข่าวปลอมจังหวัดภูเก็ต (Anti-Fake news Phuket) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีอัยการจังหวัดภูเก็ต รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเข้าร่วมประชุม

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ขณะนี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พยายามทำงานอย่างเต็มที่ ทั้ง บุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ทุกภาคส่วนพยายามทุ่มเทกำลังคนเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โควิด -19 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
ขณะเดียวกัน ได้มีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ หรือข่าวปลอม ที่สร้างความปั่นป่วน สร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมและพี่น้องประชาชน บางส่วนมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง และส่งต่อ คลิปต่างๆ ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริง

จังหวัดภูเก็ต ได้แต่งตั้ง คณะทำงานต่อต้านข่าวปลอมจังหวัดภูเก็ต (Anti-Fake News Phuket )เพื่อดำเนินการต่อต้านข่าวปลอม ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดในการแสวงหาข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำการดังกล่าว อย่างเด็ดขาด
โดยที่ประชุมได้วางกรอบแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติ มาตรการต่อต้าน Fake news ดังนี้

1. ทุกกรณีที่เกิดขึ้นทางจังหวัด จะใช้การแจ้งความเอาผิด ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา

2. การต่อต้าน fake news ที่เกิดขึ้น ต้องต่อต้านการข่าวโดยทันทีทันใด โดยให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต รวบรวมและส่งให้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ดำเนินการประทับ fake news เพื่อแจ้งเวียนทั่วประเทศ

3.การเรียกบุคคลมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อคิดเห็น สามารถดำเนินการได้ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แต่ในขั้นแรกขอให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เรียกมาปรับทัศนคติก่อน

4. กรณีผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดอยู่ต่างพื้นที่ ต่างจังหวัด มอบหมายให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่

5. เรื่องผู้เสียหาย ในการดำเนินคดี จังหวัดภูเก็ตจะมีการพิจารณาเป็นกรณีไป ว่าจะกำหนดให้หน่วยงานใดเป็นผู้เสียหาย

6 thoughts on “ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานต่อต้านข่าวปลอมจังหวัดภูเก็ต เอาผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา

  1. Pingback: viagra without a doctor prescription

  2. Pingback: viagra 100mg

  3. Pingback: chloroquine phosphate

  4. Pingback: best cialis site

  5. Pingback: naltrexone order

  6. Pingback: chloroquine over the counter