ภูเก็ต ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาเตรียมความพร้อมตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ภูเก็ต ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 4 8/2563 พิจารณาเตรียมความพร้อมตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจ -สังคมของจังหวัดภูเก็ตหลัง covid-19

วันที่ 27 สิงหาคม 2563  ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 48/2563 โดยมีคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า หลังจากเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบ อย่างมากเนื่องจากภูเก็ตขับเคลื่อนด้วยการท่องเที่ยวมีรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นหลัก ทำให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน ทั้งโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ระบบขนส่ง รถบัส รถตู้ และผู้ประกอบการรายย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงวันนี้ แม้ว่า จังหวัดภูเก็ต จะไม่มีผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 94 วัน แล้ว แต่ทุกคนยังคงต้องปรับตัว ภายใต้ ชีวิตวิถีใหม่ การ์ดไม่ตก คือ สวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆ ไม่อยู่ในที่รวมกลุ่มผู้คนหนาแน่น เพื่อป้องกันตัวเอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวต่อไปว่า เรื่องเร่งด่วนที่ ดำเนินการคือ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยไม่ให้มีการแพร่ระบาดรอบ 2 แต่หากมีการแพร่ระบาดจะต้องสามารถบริหารจัดการจัดการได้ทันที จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับภาคเอกชน เร่งฟื้นฟู เศรษฐกิจ โดยมี โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ” มีโปรโมชั่น ส่งเสริมการขาย ลดราคา ค่า ที่พัก โรงแรม ระบบขนส่งในการเดินทาง ร้านอาหาร เพื่อเชิญชวนให้ นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และให้มั่นใจว่า ภูเก็ตไม่แพง

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวย้ำให้ พี่น้องชาวภูเก็ต ปรับเปลี่ยนจุดยืนโดยหันมาให้ความสนใจกับนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้อยู่ได้ และ อยู่รอด ภูเก็ตมีความโดดเด่น เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งกีฬา ภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการศึกษานานาชาติ ในขณะเดียวกันภูเก็ตมีทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีโรงพยาบาลเพียงพอ สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้

จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเศรษฐกิจ -สังคมของจังหวัดภูเก็ตหลัง covid-19 โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ร่วมกับพัฒนาระบบสาธารณสุขรองรับการท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการ 5 T รองรับ และกรณีที่มีการพบเชื้อต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีโดยมีระบบสาธารณสุขที่ดีสามารถรองรับขีดจำกัดด้านการท่องเที่ยวในสถานการณ์การติดเชื้อได้อย่างทันท่วงทีและมีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับสุขภาพของประชาชน การเปลี่ยนจุดยืนการเปลี่ยนพฤติกรรมการแบ่งปันและมีน้ำใจ

สำหรับการแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจเน้นการกระตุ้นท่องเที่ยวทั้งภูเก็ตเที่ยวภูเก็ตไทยเที่ยวภูเก็ต ต่างชาติเที่ยวภูเก็ต มีการสัมมนาฝึกอบรมในจังหวัดภูเก็ตให้มากขึ้น เพื่อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้ประชาชนมีรายได้มีงานทำสร้างงานสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากโควิด 19

Comments are closed.