ภูเก็ต เข้มมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองป้องกันไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างเข้มข้น

ภูเก็ต เข้มมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองป้องกันไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างเข้มข้น ในทุกจุด ทั้งสนามบิน ท่าเรือ สถานีขนส่ง บขส. สถานศึกษา สถานประกอบการ พร้อมวางแผนคัดกรอง นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเรือสำราญขนาดใหญ่ที่เข้ามาเทียบท่าระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม โต๊ะแซะชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน การประชุม ติดตามและเฝ้าระวัง สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ครั้งที่ 14 โดยมี นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต,นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต , ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

จังหวัดภูเก็ตยังคงดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังคัดกรอง และป้องกันควบคุมโรค ตาม กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กำหนดอย่างเข้มข้น ทั้งที่ท่าอากาศยานภูเก็ต,สถานีขนส่งผู้โดยสาร,ท่าเทียบเรือ, สถานประกอบการ,สถานศึกษา เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยจากข้อมูลผลการคัดกรองพบว่าจำนวนผู้เข้าข่ายสงสัยตามคำนิยามในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตลดลงอย่างต่อเนื่อง

นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตยังคงมีเรือสำราญขนาดใหญ่เดินทางเข้ามาจอดเทียบท่าเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 17 ลำ โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต,เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายจะเดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะภูเก็ตอย่างเข้มข้นทั้งนี้ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 07.00 น. เรือชื่อ SEABOURN OVATION มาจากฮ่องกง มาเลเซีย ประเทศไทย กำหนดมาเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต และเวลา 10.00 น.เรือชื่อ Quantum of the Seas เส้นทางภูเก็ต ปีนัง สิงคโปร์ ภูเก็ต กำหนดมาเทียบท่า บริเวณชายหาดป่าตอง, วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 น ชื่อเรือ Celebrity Consteellation และวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.30 น ชื่อ STAR CLIPPER จะเข้ามาเทียบท่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วย

โอกาสนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนจัดเตรียมกำลังคนเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะดำเนินการในการคัดกรองนักท่องเที่ยวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเพื่อให้การป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก

Comments are closed.