มหาวิทยาลัยของเวียดนามได้ขอทำความร่วมมือ MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

มหาวิทยาลัยของเวียดนามได้ขอทำความร่วมมือ MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

วันที่ 11 พ.ย.2564 ที่ผ่านมา นายวิทยา  เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เปิดเผยว่า ได้มีกิจกรรมงานนานาชาติ อาชีวศึกษาภูเก็ตขึ้นมีการนำเสนองานสัมมนาออนไลน์ Digital Tranformation Sustainable  Futureในนามประเทศไทย  และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งดำเนินการโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Research Institute of VocationalEducation and Training : KRIVET)

             จากผลการนำเสนองานนานาชาติ  รูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ครั้งนี้ทำให้มหาวิทยาลัยของเวียดนามได้ขอทำความร่วมมือ MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเพื่อจะพัฒนาการศึกษาร่วมกันต่อไป

3 thoughts on “มหาวิทยาลัยของเวียดนามได้ขอทำความร่วมมือ MOU กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

  1. Pingback: sex games virtual

  2. Pingback: bahis siteleri

  3. Pingback: 3roberts