มอบชุด PPE 300 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ต

บริษัท บูติคนิวซิตี้ เครือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มอบชุด PPE 300 ชุด ให้บุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ต ได้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19

            วันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ส่งมอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด

            ชุด PPE ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บูติคนิวซิตี้ เครือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ให้แก่ นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม รอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปมอบให้ บุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดภูเก็ต ได้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ให้มีความปลอดภัยรวมถึงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาล และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดภูเก็ต (ระลอกเมษายน 3-29 เมษายน 2564) มีผู้ติดเชื้อสะสม รวม 391 รายดังนั้นจังหวัดภูเก็ตจึงได้ยกมาตรการเข้มในการคัดกรองป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 อย่างเข้มงวด

Comments are closed.