มาตรการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทย ในช่วงต้นฤดูการ

46436205_267265307305489_7641362846743265280_o

มาตรการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทย ในช่วงต้นฤดูการ การท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

จากสถานการณ์ความผันผวนในตลาดท่องเที่ยวโลก และเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยลดลง

ครม. เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61 จึงได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอมาตรการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทยในช่วงต้นฤดูกาลการท่องเที่ยว เพื่อรักษาจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมายังประเทศไทย ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 38 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศ 2 ล้านล้านบาท ภายหลังตลาดนักท่องเที่ยวจีนลดลง รวมทั้ง ฟื้นฟูภาพลักษณ์ประเทศไทย และความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยว กระตุ้นการเดินทางมาของนักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดกลางและใกล้ และกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ด้วยการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีมาตรการทางด้านวีซ่า ที่จะทดลองดำเนินการ 2 เดือน 3 แนวทาง ดังนี้

1.ให้หนังสือเดินทางที่ขอรับการตรวจลงตราแบบสามารถเดินทางได้ครั้งเดียว (Single Entry Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในทุกประเทศ จากเดิมสามารถเดินทางได้ 1 ครั้งเป็นให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ 2 ครั้ง (Double Entries Visa) ภายในช่วงเวลา 6 เดือน คิดค่าธรรมเนียมอัตราเดิม 1,000 บาท เพื่อเพิ่มความถี่ในการเดินทาง สำหรับนักท่องเที่ยวทุกชาติ

2.การให้อนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง (Re-Entry Permit) แบบอนุญาตครั้งเดียว เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีวีซ่าอยู่แล้ว และต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น ลาว มาเลเซีย สามารถกลับเข้ามาประเทศไทยอีกโดยไม่ต้องขออนุญาตใหม่ และรักษาสิทธิ์การอยู่ในประเทศไทยตามระยะเวลาคงเหลือที่กำหนดในวีซ่าเดิม

3.แก้ไขกฎกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชาวต่างชาติในประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 30 วัน เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหรัฐฯ ซึ่งเดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบก สามารถเข้ามาในไทยด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีปฏิทิน จากเดิมได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี ยกเว้นบุคคลสัญชาติมาเลเซีย

ขณะเดียวกัน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ได้ร่วมกับผู้ผลิตสินค้า เจ้าของแบรนด์สินค้าชั้นนำยอดนิยม ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ บัตรเครดิต จัดกิจกรรม Amazing Thailand Grand Sale “Passport Privileges” ระหว่างวันที่ 15 พ.ย.61-15 ม.ค. 62 โดยให้เพิ่มส่วนลด On Top หรือสิทธิพิเศษจากปกติ ที่ศูนย์การค้าให้นักท่องเที่ยวอยู่แล้ว กรณีที่นักท่องเที่ยวแสดงพาสปอร์ต ในช่วงเวลาแคมเปญ พร้อมร่วมกับกระทรวงการคลัง เปิดจุดให้บริการเพิ่มเติมในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund) ให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวหรือห้างสรรพสินค้า พร้อมเพิ่มช่องทางด่วนหรือ Fast Lane ที่สนามบินนานาชาติให้กับนักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าจิวเวลรีและอัญมณีได้คืนภาษีรวดเร็วขึ้น

อีกทั้ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวง ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง Visa On Arrival : VOA ให้กับนักท่องเที่ยว 21 ประเทศ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้เริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 61 – 13 ม.ค. 62 ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้สิ่งที่ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับนั้น ก็คือ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาค และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เกิดการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทย และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในประเทศมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้สำหรับนักท่องเที่ยวก็คือ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพียงแค่เราเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วย “การไหว้แบบไทย และยิ้มสยาม”

 

9 thoughts on “มาตรการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทย ในช่วงต้นฤดูการ

  1. Pingback: viagra without a doctor prescription

  2. Pingback: viagra 100mg

  3. Pingback: chloroquine phosphate

  4. Pingback: generic ventolin

  5. Pingback: tadalafil for sale

  6. Pingback: ed meds online without doctor prescription

  7. Pingback: viagra pills

  8. Pingback: cialis dosage

  9. Pingback: cialis generic online usa pharmacy