มีมติ ให้ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ภูเก็ตลงทะเบียน www. gophuget.com และโหลด Application หมอชนะ เพื่อสกัดกั้น ป้องกันและควบคุม

ภูเก็ต ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6 /2564 มีมติ ให้ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ภูเก็ตลงทะเบียน www. gophuget.com และโหลด Application หมอชนะ เพื่อสกัดกั้น ป้องกันและควบคุม การแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 อย่างเข้มข้น พร้อมเห็นชอบการให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้บริการ ถึงเวลา 24.00 น.

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 6 /2564 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ที่ประชุมรับทราบ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด -19 ในพื้นที่ ภูเก็ต จาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ระบุว่า ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่เป็นเวลา 18 วัน แล้ว และจากที่จังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่ง จังหวัดภูเก็ตที่ 101/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid 19 สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 ยกระดับให้มีการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่ ทั้งทางท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย และทางเรือ(ท่าเรือ) อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะบริเวณจุดตรวจด่านท่าฉัตรไชย (ทางบก) ได้บูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครอง ท้องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ในการตรวจ วัดอุณหภูมิ คัดกรอง บุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อ สกัดกั้น ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19

ทั้งนี้ที่ประชุม เห็นชอบให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ภูเก็ตลงทะเบียนผ่านเว็ปไซด์ “www.gophuget.com” และโหลด Application “หมอชนะ” เพื่อเป็นการเก็บข้อมูล ของบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะ ไปรวมที่ศูนย์ EOC ระดับตำบล ซึ่งเป็นศูนย์ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ไวรัสโควิด- 19 และ หากพบว่า มีบุคคลที่เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น และพื้นที่เสี่ยง ใน28 จังหวัด เจ้าหน้าที่ของศูนย์ EOC ระดับตำบล จะประสานไปยังบุคคล กลุ่มดังกล่าว เพื่อเข้าไป ติดตาม ตรวจเช็ค คัดกรอง พร้อมให้กักตัวในสถานที่พัก โดย จะติดตาม อาการในหลากหลายรูปแบบ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น เพื่อความมั่นใจในช่วงเวลาที่อยู่ในพื้นที่

นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบ คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 128 /2564 เรื่องมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดภูเก็ต(ฉบับที่ 5) สาระสำคัญคือ

-ให้สถานบริการ ผับ บาร์คาราโอเกะ สถานบันเทิงและสถานประกอบการเปิดให้บริการ ได้จนถึงเวลา 24.00 น.

– ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มสวนอาหาร ศูนย์อาหารห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าว หลังเวลา 24.00 น.

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 – วันที่ 20 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

Comments are closed.