ยกระดับ เข้มมาตรการในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 28/2564 ยกระดับ เข้มมาตรการในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 21-30 เมษายน 2564

            วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต   นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 28/2564 หารือมาตรการยกระดับการป้องกันโรคโควิด 19 ให้สอดคล้องสถานการณ์

            สำหรับข้อมูลการแพร่ระบาด Covid 19 ในวันนี้19 เมษายน 2564 (ระลอกเมษายนระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 19 เมษายน 2564)

            -ข้อมูลวันที่ 19 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่: 20 ราย ผู้ติดเชื้อยืนยันสะสมรวม: 230 ราย

            -รักษาตัวในโรงพยาบาล: 227 ราย

            -ผู้ติดเชื้อกลับบ้าน: 2 ราย

           -ส่งตัวไปรักษา: 1 ราย

            วันนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณามาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ของจังหวัดภูเก็ตโดยยกระดับ เข้มมาตรการในการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 21-30 เมษายน 2564 มีมาตรการดังนี้

            1. อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มมีเอกสารรับรอง เดินทางเข้ามาได้

            2. อนุญาตให้ผู้ที่มีผลตรวจเชื้อcovid19 ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง (Covid-Free Certificate) เดินทางเข้ามาได้

            3. ผู้ที่ไม่มีเอกสารข้อ 1หรือ ข้อ 2 จะต้องเข้ารับการตรวจแบบรวดเร็ว ( Antigen Rapid Test เสียค่าใช้จ่าย คนละ 300. บาท )

            หมายเหตุ

-การตรวจ ณ ท่าอากาศยาน ตรวจทุกคนที่เดินทางมาจากทุกจังหวัดเข้าภูเก็ต

-การตรวจ ณ ด่านท่าฉัตรไชย ตรวจเฉพาะผู้เดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง 17 จังหวัด

            4. ทุกคนต้องดาวน์โหลด “หมอชนะ” และลงทะเบียน ผ่าน WWW.GOPHUGET.COM แจ้งศูนย์ EOC ตำบล เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวในขณะอยู่ในพื้นที่

            5. สำหรับ ผู้ที่ขนส่งสินค้าและไม่ค้างคืนในพื้นที่โดยต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัดแสดงที่ด่านท่าฉัตรไชย

            พร้อมกันนี้จังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายฝ่ายปกครอง (อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ตั้งจุดบริการในพื้นที่ตำบล เพื่อให้คำแนะนำชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเฝ้าระวังให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ที่อย่างเคร่งครัดด้วย

Comments are closed.