ยังคงเข้มงวดกับผู้เดินทางเข้าจังหวัด โดยมีการตรวจคัดกรองทุกคนที่เดินทางเข้ามายังภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต ยังคงเข้มงวดกับผู้เดินทางเข้าจังหวัด โดยมีการตรวจคัดกรองทุกคนที่เดินทางเข้ามายังภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 10 มกราคม 2564 บรรยากาศที่บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นประตูเมืองทางบกที่เข้ามายังพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางเจ้าหน้าที่ได้เปิดช่องทางขาเข้าเป็น 4 ช่องทางเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรหน้าด่านโดยมีนายอนุภาพรอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาคอยอำนวยความสะดวกและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การจราจรในช่วงเย็นคล่องตัวมากซึ่งมีการแบ่งช่องทางการตรวจที่ชัดเจนระหว่างรถบรรทุก รถโดยสารประจำทางและรถตู้ที่บรรทุกผู้โดยสารมาก็ต้องมีการลงตรวจคัดกรองทุกคนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจได้มีการคุมเข้มตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ต ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้มีการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการบูรณาการของทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต โดยต้องมีการคัดกรองโรคทุกคน ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตที่มาจากจังหวัดที่มีการควบคุมสูงและจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ตามประกาศของ ศบค.ต้องมีการโหลดแอพพลิเคชั่นหมอชนะ และต้องลงทะเบียนผ่าน gophuget.com ซึ่งหากประชาชนที่ไม่มีความพร้อมด้านเครื่องมือสื่อสาร ก็จะมีการลงทะเบียนยืนยันตัวตน ณ บริเวณจุดคัดกรองโควิด 19 ด่านตรวจท่าฉัตรไชยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ในส่วนของการเดินทางผ่านสนามบินภูเก็ตก็จะมีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันกับตามท่าเรือต่าง ๆ ก็ได้มีการตรวจคัดกรองเช่นกันซึ่งการดำเนินการอย่างเข้มงวดดังกล่าวถือเป็นมาตรการสร้างความมั่นในแก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดภูเก็ต

Comments are closed.