ยืนยันแกงไตปลาคุณแม่จู้ “ไร้สารกันบูด”

ผลตรวจศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ยืนยันแกงไตปลาคุณแม่จู้ “ไร้สารกันบูด”

เมื่อวันที่ 11กันยายน 2562 เวลา 14,.00 น.ที่ร้านคุณแม่จู้ ถนนเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วย นางวิราวรรณ เตี่ยวประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการร้านคุณแม่จู้ ,นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ,นางสาวสิริกร ศรีทอง พัฒนาการอำเภอถลางและว่าที่ร้อยตรีสมภพ ก้อนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี ร่วมแถลงข่าวแกงไตปลาคุณแม่จู้ “ไร้สารกันบูด” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและกลุ่มผู้บริโภค

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โรงงานคุณแม่จู้ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาหลายปีแล้วและ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของโรงงานในทุกๆ 3 ปีเพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยที่ผ่านมาโรงงานคุณแม่จู้ผ่านการตรวจคุณภาพมาตรฐานได้คะแนนร้อยละ 96.74 โดยสถานที่/โรงงานการผลิตของคุณแม่จู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องมาทุก ๆ ปี

นางวิราวรรณ เตี่ยวประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการร้านคุณแม่จู้ กล่าวว่า ตามที่การนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการพบสารกันบูดในแกงไตปลาของคุณแม่จู้ นั้น ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต ได้ส่งแกงไตปลาที่ผลิตในรุ่นการผลิตเดียวกันไปทำการตรวจสอบที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทันที และได้ผลสรุปชัดเจนว่า “ไม่พบสารกันบูด และ #กรดซอร์บิก ใด ๆ” โดยมีรายละเอียดผลการทดสอบชนิดตัวอย่าง อาหารพร้อมปรุงและพร้อมบริโภคทั้ง 5 รุ่นการผลิต ดังนี้

1. LFA19094 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก กรดซาลิซิลิก และซัคคาริน

2. LFB19109 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก

3. LFA18039 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก

4. LFB19001 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก กรดซาลิซิลิก และซัคคาริน

5. LFB19004 ไม่พบกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก

นางวิราวรรณ เตี่ยวประดิษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ร้านคุณแม่จู้ได้พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้อาหารอยู่ได้นานมาตั้งแต่ปี 2549 ที่ได้มาตรฐาน GMP โดยใช้ระบบฆ่าเชื้อแบบ #สเตอริไรส์ (Sterilization) ในบรรจุภัณฑ์, การทำให้ปลอดเชื้อในบรรจุภัณฑ์ ,การบรรจุแบบปลอดเชื้อ (aseptic packaging system) โดยใช้ความร้อน 121 องศาเซลเซียส ค่าความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) ฆ่าเชื้อนาน 37 นาที กระบวนการผลิตทั้งหมดเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 355 พุทธศักราช 2556 เลือกอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทซึ่งทางบริษัทมีการควบคุมกระบวนการผลิตให้อยู่ในข้อกำหนดของกฎหมายทุกครั้งคือไม่ให้มีวัตถุกันเสียและไม่มีจุลินทรีย์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ในระหว่างการเก็บที่อุณหภูมิปกติโดยเรามีการสุ่มตรวจสินค้าทางด้านชีวภาพและเคมีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือห้องปฏิบัติการกลางซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพและให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานสากล ISO 9001 ที่ทางบริษัทจัดทำอยู่ โดยผลจากการที่บริษัทส่งตรวจผลิตภัณฑ์ในทุก ๆ ปีนั้น ก็ไม่เคยพบการใช้วัตถุกันเสียเลย วันนี้ทางบริษัทขอนำเสนอผลการตรวจสอบที่ผ่านมาย้อนหลังไป 4 ปี ดังนี้ ผลการตรวจปี 2558 ไม่พบสารกันบูดปี 2559 ไม่พบสารกันบูด, ปี 2560 ไม่พบสารกันบูด, ปี 2561 ไม่พบสารกันบูดและปี 2562 ก็ไม่พบสารกันบูดเช่นกัน โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ ให้ความสำคัญในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Comments are closed.