รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ภูเก็ตวันที่ 4 ในการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 64 มีบาดเจ็บ 2 รายและไม่มีผู้เสียชีวิตในวันนี้ พร้อมเข้มงวดมาตรการป้องกันโควิด-19

            วันที่ 14 เมษายน 2564  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ รต.วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันที่ 3 ของการณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 พบว่าในวันที่ 4 ของการรณรงค์จังหวัดภูเก็ตมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 2 ครั้งมีมีผู้บาดเจ็บจำนวน 2 ราย เป็นผู้หญิงทั้ง 2 ราย โดยรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถมอเตอร์ไซด์ ทำให้จังหวัดภูเก็ตมียอดสะสมของการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 4 วันของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 รวม 11 ครั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวน 1ราย ส่วนผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด 10 ราย ส่วนอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคืออำเภอเมืองภูเก็ต รองลงมาได้แก่อำเภอลาง 3 รายและอำเภอกะทู้ จำนวน 2 ราย

            ทั้งนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เน้นย้ำในเรื่องของการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ที่มีประชาชนเดินทางมาใช้บริการเพิ่มขึ้นโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าของบริษัทเรือได้ร่วมกันดูแลให้เป็นไปตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

Comments are closed.