รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในวันที่6ของการรณรงค์

ภูเก็ตมีผู้เจ็บ 2 รายพบว่ารถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดในวันที่6ของการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์64

            วันที่ 16 เมษายน 2564  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสรุปรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2564โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันที่ 5 ของการณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 พบว่าในวันที่ 6 (16 เม.ย. 64) ของการรณรงค์จังหวัดภูเก็ตมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 2 รายเป็นผู้ชาย1รายและผู้หญิง 1 ราย โดยรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถมอเตอร์ไซด์ ทำให้จังหวัดภูเก็ตมียอดสะสมของการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 6 วันของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 รวม 18 ครั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมด 17 รายส่วนอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคืออำเภอเมืองภูเก็ต 10 ครั้งรองลงมาได้แก่อำเภอกะทู้ 5 ครั้งและอำเภอถลางจำนวน 3 ครั้งมีการเรียกรถตรวจทั้งหมดในรอบ 6 วันจำนวน 9,685 คันมีการดำเนินคดีในข้อหาไม่มีใบขับขี่สูงสุดรองลงมาได้แก่ไม่สวมหมวกนิรภัยส่วนข้อหาเมาสุราขณะขับขี่ยานพาหนะจำนวน 34 ราย

            ทั้งนี้ ได้มีการเน้นยำในเรื่องของการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ให้เป็นไปตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด

Comments are closed.