รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจจุดขุมน้ำเอกชนที่จะนำมาผลิตน้ำประปา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจจุดขุมน้ำเอกชนที่จะนำมาผลิตน้ำประปาเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนในการช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งนี้ ซึ่งในปีนี้มีพื้นที่ต่าง ๆ ที่ประสบปัญหาดังกล่าว

เนื่องจากอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำในตำบลศรีสุนทรอำเภอถลาง มีน้ำต้นทุนไม่เพียงพอที่จะนำมาผลิตน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าคลอก ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลางและในส่วนของตำบลเกาะแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต โดยเฉพาะในส่วนของตำบลรัษฎาที่อยู่ปลายท่อทำให้น้ำไม่ไหลมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งทางจังหวัดได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและทางทัพเรือภาคที่ 3 กองทัพภาคที่ 4 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันแจกจ่ายน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนตลอดมา

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต่อไปว่า หลังจากลงพื้นที่เพื่อมาดูการสูบน้ำจากขุมน้ำเอกชนในพื้นที่อำเภอถลางคือขุมน้ำฮิตเลอร์ ตำบลศรีสุนทร ที่มีการสูบน้ำเพื่อส่งให้โรงกรองน้ำบางโจและขุมน้ำโบ๊ทพัฒนาที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเตรียมอุปกรณ์ในการสูบน้ำ ซึ่งคาดว่าในวันพฤหัสที่จะถึงนี้สามารถส่งน้ำเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปาได้ ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยังเดินทางไปดูขุมน้ำวานิชในเขตตำบลเกาะแก้วเพื่อที่จะเจรจากับทางภาคเอกชนในการขอใช้น้ำเพื่อไปผลิตน้ำประปาซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดและจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของจังหวัดภูเก็ตได้ครบทุกพื้นที่

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ขอบคุณภาคเอกชนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือกับจังหวัดในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตในฤดูแล้งนี้

4 thoughts on “รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจจุดขุมน้ำเอกชนที่จะนำมาผลิตน้ำประปา

  1. Pingback: viagra without a doctor prescription

  2. Pingback: viagra 100mg

  3. Pingback: chloroquine phosphate

  4. Pingback: best cialis site