รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ท่ามกลางมาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวด

วันที่ 27 สิงหาคม 2563  พลตรี ทรงพล สุมนาวดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย นาวาเอก บัณฑิต ขวัญชื่น หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำมันพืช จำนวน 150 ชุด ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ ห้องประชุมอัครา อาคารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จํากัด อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

พลตรีทรงพล สุมนาวดี กล่าวว่า ทาง กอ.รมน. โดยท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มองเห็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้สั่งการให้ กอ.รมน.ภาค 4 จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง มาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในทุกจังหวัด และแม้ว่ามูลค่าสิ่งของอาจจะไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับความเดือดของพี่น้องประชาชน และเชื่อว่าหลายๆ องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ได้ร่วมมือกันเมื่อช่วงที่ผ่านมา และหลังจากนี้ ก็น่าจะพอบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้บ้าง ตนคาดว่าเร็วๆ นี้สถานการณ์การระบาดของโรคจะดีขึ้นตามลำดับ และเศรษฐกิจก็จะเริ่มฟื้นตัวกลับมาเมื่อรัฐบาลเริ่มส่งเสริมมาตรการในด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น

Comments are closed.