ร่วมประชุมหารือกับภาคเอกชนเพิ่มมาตรการป้องกันโรค

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหารือภาคเอกชนในการเพิ่มมาตรการป้องกันโรค

            วันที่ 3 พฤษภาคม 2564  ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมประชุมหารือกับภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้าร่วม

            นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต ที่ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้มีคำสั่งต่าง ๆ ในเรื่องของการป้องกันโรค ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองจากผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงตามที่รัฐบาลกำหนดเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม และสีแดง โดยต้องมีการตรวจที่ด่านท่าฉัตรไชย สนามบินภูเก็ต หรือที่ท่าเทียบเรือต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการป้องกันผู้ที่ติดเชื้อเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ผ่านมาผลการคัดกรองทำให้พบผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่ง ซึ่งทางจังหวัดได้มีการนำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ต ขณะนี้มียอดรวมกว่า 400 คน ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มีการกักตัวแล้วกว่า 2,000 โดยมีการกักตัวที่โรงแรมที่ทางจังหวัดจัดให้และกักตัวที่บ้านหรือที่เอกชนซึ่งผู้กักตัวต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

            นอกจากนี้ยังมีการหารือในเรื่องการขอความร่วมมืองดออกจากเคหะสถาน และการป้องกันไม่ให้ประชาชนเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับประเด็นที่หารือในเรื่องของการขอความร่วมมือในเรื่องการงดออกจากเคหะสถานตั้งแต่เวลา 22.00น – 04.00น และในเรื่องการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตอย่างเข้มงวดมากขึ้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบทั้งสองกรณีซึ่งจะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อให้ทางคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาเพื่อออกำสั่งจังหวัดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่อไป ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะสามารถลดการแพร่ระบาดของโรคได้ โดยพบว่าการระบาดในครั้งนี้มีการติดต่อได้ง่าย จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตัวตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

Comments are closed.