ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ร่วมประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน

32073921_1975637309320521_476984525134495744_n

31154303_1975637732653812_404537923023667200_n

31956906_1975637599320492_243005354072342528_o

31957926_1975637842653801_8302286570463952896_o

31956161_1975638089320443_1614229794247933952_n

31958284_1975638095987109_5297065264456663040_n

31957954_1975637395987179_8149289548933758976_o

31955294_1975637399320512_5027999268602904576_n

31959276_1975638005987118_9010586244475781120_n

คณะสื่อมวลชน,ผู้ประกอบการนำเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ร่วมประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.ที่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันเป็นประธานนำคณะสื่อมวลชน,ผู้ประกอบการนำเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง กว่า 30 คน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ( จังหวัดภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรังและสตูล) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน โดยมีนายบัญชา แขวงหลี ประธานชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน และวิทยากรท้องถิ่นของชุมชนบ้านนาตีน ร่วม ให้การต้อนรับและบอกเล่าเรื่องราวของชุมชน

ชุมชนบ้านนาตีนเป็นชุมชนมุสลิมประชาชนร้อยละ 97 นับถือศาสนาอิสลาม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรทำสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันและรองลงมาคือการประกอบอาชีพธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น การทำประมงพื้นบ้าน, การขับเรือโดยสารบริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้มีการประกอบอาชีพเสริมทำสินค้าที่ระลึกเช่นผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว, การทำผ้าบาติก โดยชุมชนบ้านนาตีน ได้เริ่มดำเนินการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมื่อปี 2544 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีนมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว ได้สัมผัสอย่างหลากหลายของการสาธิตและการลงมือทำผ้าบาติกด้วยตนเองทั้งการลงสีและกระบวนการลงแว๊กซ์ ลงเกลือ หรือน้ำตาลและการตากแดด จนออกมาเป็นผ้าบาติกที่งดงาม พร้อมทั้งได้ชม วิธีการบีบน้ำอ้อยแบบโบราณโดยใช้ต้นมะพร้าวเป็นเครื่องมือการบีบคั่นน้ำอ้อยมาจนได้รับประทานน้ำอ้อยที่อร่อยหวานชื่นใจ
จากนั้นการลงพื้นที่เรียนรู้การเลี้ยงแพะในฐานกิจกรรมวิชาแพะของกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านนาตีนซึ่งมีสมาชิก 15 คน มีแพะในความดูแล 50-60 ตัว สำหรับแพะที่เลี้ยงส่วนใหญ่คือแพะสายพันธุ์พื้นบ้านซึ่งมีตลาดรองรับค่อนข้างดี โดยส่วนใหญ่นำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งกำหนดจำหน่ายแพะ เป็นตัวๆ ละ 4,000 บาท

สำหรับแพะเป็นสัตว์ให้เนื้อและให้นมที่นิยมเลี้ยงชนิดหนึ่ง ,นมแพะมีคุณค่าทางอาหารสูงใกล้เคียงหรือสูงกว่านมโค,กระบือและมนุษย์ มีไขมันในระดับต่ำกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ โมเลกุล ไขมันมีขนาดเล็กง่ายต่อการย่อยและการดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร,เนื้อแพะมีโปรตีนที่ย่อยได้ในระดับสูงกว่าเนื้อโคสุกรและไก่ และมีไขมันในระดับต่ำกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ,ขนและหนังแพะนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายด้านเช่นทำกระเป๋าเสื่อพรมและเชือก,มูลแพะใช้ทำปุ๋ย,เขาและกีบนำมาทำเป็นเครื่องประดับ ส่วนเลือดและกระดูกนำมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์
โดยพบว่าแหล่งเลี้ยงแพะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และเป็นแหล่งบริโภคแพะแหล่งใหญ่ของประเทศเนื่องจากกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามนิยมบริโภคโดยเฉพาะในช่วงวันสำคัญทางศาสนาที่ต้องใช้ประกอบพิธีกรรม และคณะไปที่บริเวณถนนหน้าถ้ำคลองสน ที่ฐานเรียนรู้การ ชมไพรวิถี ชมป่าจาก ความหลากหลายทางชีวภาพ เรียนรู้การดักจับปูดำ การลอกใบจาก การเย็บใบจาก การทำขนมจาก นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนได้อีกด้วย

นับได้ว่าชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีนประสบความ สำเร็จในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เน้นความสามัคคีของประชาชนคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และขายมนต์เสน่ห์ของวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง

32105236_1975638229320429_2696287151674359808_n

10 thoughts on “ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ร่วมประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน

  1. Pingback: viagra without a doctor prescription

  2. Pingback: viagra 100mg

  3. Pingback: chloroquine phosphate

  4. Pingback: best cialis site

  5. Pingback: cialis with no prescription

  6. Pingback: 20mg cialis

  7. Pingback: chloroquine cost us

  8. Pingback: generic viagra vs real viagra

  9. Pingback: cialistodo.com

  10. Pingback: 3shadows