ล้านนาสู่อันดามัน

DSC_2022

DSC_2024

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานแสดงสินค้า “สุดยอดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากล้านนาสู่อันดามัน” เพื่อทดสอบตลาด และเชื่อมโยง ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2558 นี้

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม  2558  เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดอันดามัน ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการเตรียมจัดงานแสดงสินค้า “สุดยอดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากล้านนา สู่อันดามัน” ต่อคณะสื่อมวลชนในจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 10/2558 ซึ่งมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ว่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตกรรมภาคเหนือ หรือ นอร์แมกซ์ จัดโครงการพัฒนารูปแบบและเอกลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในรูปแบบของ “กิจกรรมการออกงานแสดงสินค้า ในและต่างประเทศ เพื่อทดสอบตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจ” ในกลุ่มสินค้าหัตกรรมของที่ระลึก เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และส่งเสริมช่องทางการตลาด และเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพยกระดับการผลิตสินค้าของที่ระลึก ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยเน้น การพัฒนารูปแบบและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้การรู้จักใช้และเลือกใช้วัฒนธรรม ผสมผสานภูมิปัญญา และความต้องการของตลาดอาเซียน มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม อนึ่งเพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลง ทางการตลาดและการแข่งขันในตลาดโลกตลอดจนการเปิดเขตการค้าเสรีในตลาดอาเซียน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ ทั้งรูปแบบแนวคิด การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ต้นแบบเชิงสร้างสรรค์ ที่มีความโดนเด่น กว่า 40 ราย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “สุดยอดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากล้านนาสู่อันดามัน” การออกร้านแสดงสินค้าหัตกรรม และของที่ระลึกจากจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2558 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจการตลาดให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ให้นักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลาดจนนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต

 

44 thoughts on “ล้านนาสู่อันดามัน

  1. Pingback: doctor7online.com

  2. Pingback: vagragenericaar.org

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น