วันสุดท้ายของการรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี

ภูเก็ตวันสุดท้ายของการรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ที่เทศบาลตำบลฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ตมีผู้มาสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาฯ เพิ่มอีก 1 ทีม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ซึ่งกำหนดระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่า ที่เทศบาลตำบลฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต บรรยากาศ เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีผู้มาสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาฯ เพิ่มอีก 1 ทีม ได้แก่ ทีมร่วมพัฒนาฉลอง นำโดย นางธนพร องค์สันติภาพ ได้เดินทางสมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) ครบทั้ง 2 เขต ท่ามกลางกองเชียร์ที่นำพวงมาลัยและดอกไม้มาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้นางธนพร องค์สันติภาพ ได้หมายเลขประจำตัว หมายเลข 3 ส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง (สท.) เขตที่ 1 หมู่ที่ 1,2,3,8,9 ได้หมายเลขประจำตัว 7 – 12 และ เขต 2 หมู่ 4,5,6,7,10 ได้หมายเลขประจำตัว 10 – 15

สำหรับเทศบาลตำบลฉลองมีผู้มาสมัครตำแหน่งนายกเทศมนตรีจำนวน 3 คน โดยก่อนหน้านี้ มีผู้มาสมัครนายกฯ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายสำราญ จินดาพล กลุ่มฉลองก้าวใหม่ ได้หมายเลข 1 ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาฯ ได้หมายเลข 1-6 ทั้งสองเขต กับว่าที่ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ ผู้สมัครนายกฯ ในนามอิสระ ได้หมายเลข 2

Comments are closed.