วางแนวทางป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการติดต่อของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เพื่อวางแนวทางป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการติดต่อของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 กรณีการจัดกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563  ที่ห้องประชุมพระแทว ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 45/2563 โดยมีส่วนราชการราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการวางแนวทางกำหนดมาตรการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การติดต่อของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 กรณีการจัดกิจกรรมชุมนุมหรือการจัดคอนเสิร์ต โดยให้ผู้ที่ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ทางราชการกำหนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเว้นระยะห่างและต้องมีจุดตรวจคัดกรองและผู้เข้าร่วมงานต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น ซึ่งในวันนี้มีภาคเอกชนได้มาขออนุญาตจัดการแสดงมหรสพชั่วคราวจำนวน 1 งานและขอจัดงานไบค์ไนท์ในถนนบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ โดยทางที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำและซักถามผู้ที่ขออนุญาตต้องมีแผนในการป้องกันโรคและให้ปฏิบัติตามที่ทางราชการกำหนดโดยเข้มงวดหากมีการไม่ปฏิบัติตามก็จะมีการสั่งให้ยุติการจัดงานทันที

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้มีมติอนุญาตให้ผู้ขอทั้ง 2 รายจัดงานตามที่ขออนุญาตแต่ต้องทำตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างเข้มงวด

Comments are closed.