วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจับมือมหาวิทยาลัยสวนดุสิตลงนามความร่วมมือ MOU

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจับมือมหาวิทยาลัยสวนดุสิตลงนามความร่วมมือ MOU

                วันที่ 26 ตุลาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจับมือมหาวิทยาลัยสวนดุสิตลงนามความร่วมมือ MOU ที่ ห้องปฏิบัติการธุรกิจการบินหลักสูตรนานาชาติ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

                มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจการบินนานาชาติ ลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมพัฒนากำลังคนด้านธุรกิจการบินการบริการภาคพื้นดิน  หลักสูตรนานาชาติตอบสนองความต้องการของประเทศและตอบโจทย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลก จากนโยบาย 7 วาระเร่งด่วน Quick win  สู่การปฏิบัติจริงและขอขอบคุณ  ดร.นิติ  นาชิต  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา   ธุรกิจและบริการเป็นประธานอาชีวศึกษา

Comments are closed.