ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรือ M.V.Express 6 ซึ่งเป็นเรือที่ไม่แจ้งเข้าและไม่ได้รับอนุญาต

ภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรือ M.V.Express 6 ซึ่งเป็นเรือที่ไม่แจ้งเข้าและไม่ได้รับอนุญาตเข้าราชอาณาจักรไทย และช่วยเหลือลูกเรือไทยถูกบังคับใช้แรงงานในเรือต่างชาติ จำนวน 6 คน

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 หรือ ศรชล.ภาค 3 รายงานว่า เมื่อเวลา 23.00 น.วันที่ 7 ม.ค.64 น.อ.เกรียงไกร ลายเงิน หัวหน้าศูนย์ควบคุมมั่นคงทางทะเล(หน.ศคท.)จังหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งจาก สำนักสืบสวนสอบสวนและกฎหมาย ศรชล (สสก.ศรชล.) ว่า จากการสืบสวนในทางลับ ทราบว่า มีลูกเรือไทยจำนวน 6 คน ถูกบังคับให้ทำงานในเรือ M.V.Express 6 ภายหลังหมดสัญญาจ้างโดยไม่สมัครใจ และ กองสอบสวนกลาง สสก.ศรชล.ได้ประสานความร่วมมือกับ ศยก.ศรชล.ทำการเฝ้าติดตามเส้นทางเดินเรือซึ่งกำลังมุ่งหน้าเข้าในเขตทางทะเลของไทย คาดว่าจะเข้าเขตทางทะเล จังหวัดภูเก็ต ในเวลา 24.00 น.

ศคท.จังหวัด ภก. ได้ประสาน ศยก.ศรชล.ภาค 3 และ เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบเป้าเรือดังกล่าวจากระบบติดตามสถานการณ์ทางทะเล

ต่อมาเมื่อ เวลา 08.30 น.ของ 8 ม.ค.64 ศคท.จังหวัด ภก. ได้รับแจ้งจากเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ว่าเรือ M.V.Express 6 เข้ามาจอดทอดสมอบริเวณอ่าวมะขาม จ.ภูเก็ต โดยไม่มีการแจ้งเข้าและรับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เวลา 09.00 น. ศคท.จัวหวัด ภก. ศรชล.ภาค 3 ได้ประสาน ศยก.ศรชล.ภาค 3 , มว.เรือ ศรชล.ภาค 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต , ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต , ด่านศุลกากรภูเก็ต , กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ , สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงจังหวัดภูเก็ต , ด่านตรวจประมงภูเก็ต ชุดปฏิบัติการพิเศษ พร้อม เรือ ต.996 บูรณาการการปฏิบัติตรวจเรือ M.V.Express 6

เวลา 13.00 น. ศรชล.ภาค 3 โดย น.อ.เกรียงไกร ลายเงิน หน.ศคท.จังหวัด ภก. และ น.อ.ปุณณรัตน์ เลาวัณย์ศิริ รอง ผบ.มว.เรือ ศรชล.ภาค 3 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรือดังกล่าว ผลการตรวจเรือมีรายละเอียดดังนี้

เรือ M.V. EXPRESS 6 สัญชาติมองโกเลีย ขนาดเรือ 2,243 ตันกรอส มีบริษัท Tian Heng Import Food Company ตั้งอยู่เลขที่ Rm A16,15F,Mai Gar Industrial Building , 146 wai Yip Street, Kwun Tong , Kowloon, Hong Kong ประกอบกิจการนำเข้า และขนถ่ายสินค้า โดยมีนายสันตกาญจน์ ทองผ่องพรรณ เป็นนายเรือ เดินทางออกจากประเทศจีน มีลูกเรือทั้งหมด 18 คน ประกอบด้วย ไทย 6 คน อินโดนีเซีย7 คน เมียนมาร์ 1 คน จีน 4 คน

จากการสอบถาม นายสันตกาญจน์ ทองผ่องพรรณ กัปตันเรือ แจ้งว่าได้เข้าทำสัญญาจ้างและเข้าทำงานกับบริษัท CI HONG SHIPING CO.LTD ทำงานเรื่อยมา ต่อมาได้เปลี่ยนนายจ้างเป็นบริษัท Tian Heng Import Food Company เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายสันตกาญจน์ฯ ได้นำเรือออกเดินทะเลตามคำสั่งนายจ้าง โดยกำหนดจุดหมายที่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศศรีลังกา ประเทศอินเดีย ผ่านน่านน้ำโซมาเรีย ก่อนจะกลับที่ท่าเทียบเรือกวางโจว ขณะเดินทางกลับ นายสันตกาญจน์ฯ นายเรือ ได้พูดคุยกับลูกเรือ คนไทยทั้ง 5 คน ลูกเรืออินโดนีเซีย จำนวน 7 คน และลูกเรือเมียนมาร์ 1 คน ได้ความเห็นตรงกัน นายจ้างให้ไปรับสินค้าบริเวณจุดที่มีความเสี่ยง ต่อการถูกโจรสลัดโซมาเรียปล้น และเมื่อไปบริเวณจุดที่นายจ้างแจ้งให้ไปรับสินค้ากลับไม่มีสินค้ามาตามที่ได้รับแจ้ง จึงเกิดความกลัว และได้ตัดสินใจนำเรือเข้ามาในประเทศไทย บริเวณอ่าวมะขาม ท่าเทียบเรือน้ำลึก ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อขอกลับขึ้นฝั่ง

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้แจ้งกัปตันเรือ ไม่แจ้งเรือเข้าต่อเจ้าท่าเมื่อเรือเข้ามาในน่านน้ำไทย ผิดตามมาตรา 17 พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 ปรับตามมาตรา 24 พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 ในอัตราโทษปรับ 5,000 บาท

สำหรับการดำเนินการต่อไป ให้กัปตันเรือ ประสานบริษัทตัวแทนเรือ ในการดำเนินการแจ้งเรือเข้า กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการลงทะเบียนแจ้ง กต. สำหรับผู้ประสงค์เดินทางกลับเข้าประเทศไทยผ่านด่านทางน้ำ ตามแนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศของกลุ่มผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทางน้ำ ตามข้อ 3(3) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ซึ่งต่อมาคือข้อ 1(5) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 12)

ศคท.จังหวัด ภก. ศรชล.ภาค 3 จะดำเนินการประสาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เข้ามาตรวจสอบร่วมด้วยอีกครั้ง และเน้นย้ำห้ามลูกเรือทั้งหมดลงจากเรือเด็ดขาด รวมทั้งให้เจ้าท่าตรวจสอบติดตามเรือในระบบเพื่อตรวจสอบตำบลที่ของเรือดังกล่าวตลอดเวลา และประสาน มว.เรือ ศรชล.ภาค 3 ในการจัดเรือเฝ้าระวังและควบคุมเรือ M.V. EXPRESS 6 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments are closed.