สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 28 มีนาคม 2563

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 27 มีนาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 47 ราย (รายใหม่ 6 ราย) โดยผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน 2 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 45 ราย ทุกรายมีอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีอาการรุนแรง ทั้งนี้ผู้ป่วยทั้ง 47 รายนี้รวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 879 ราย (รายใหม่ 44 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 111 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 66 ราย กลับบ้านแล้ว 768 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 6 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

– รายที่ 42 ผู้ชายไทย อายุ 34 ปี อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ในสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในสถานบันเทิงและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วย วันที่ 22 มีนาคม 2563  (มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 2 ราย)

– รายที่ 43 ผู้หญิงไทย อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับโรงแรมที่หาดกะตะ ต.กะรน อ.เมือง มีประวัติมีประวัติทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย นักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 23 มีนาคม 2563 (มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 23 ราย)

– รายที่ 44 ผู้ชายไทย อายุ 30 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ มีประวัติใกล้ชิดกับใกล้ชิดกับพนักงานร้านอาหารอิตาลี ในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24 มีนาคม 2563 (มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 6 ราย)

– รายที่ 45 ผู้หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารฝรั่งเศสใน ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหลายรายในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ และนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 20 มีนาคม 2563 (มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 27 ราย)

– รายที่ 46 ผู้หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานเสิร์ฟในสถานบันเทิง ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ
โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม 2563 (มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 1 ราย)

– รายที่ 47 ผู้ชายชาวอุซเบกิสถาน อายุ 27 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับโรงแรมที่หาดกะรน ต.กะรน อ.เมือง มีประวัติมีประวัติทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม 2563 (มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 6 ราย)

ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต ที่พบเพิ่มในวันนี้นอกจากจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในพื้นที่ซอยบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ แล้วยังพบผู้ป่วยในกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ การบริการนักท่องเที่ยว อาทิ พนักงานต้อนรับในโรงแรมและพนักงานบริการในร้านอาหารฝรั่งเพิ่มขึ้นด้วย

จึงขอเน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะให้บริการและหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวบุคคล สิ่งของของผู้มารับบริการรวมทั้งควรการหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ น้ำมูก ให้ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนใกล้ชิดด้วยการใส่หน้ากากอนามัย แยกตัวออกจากบุคคลอื่น และให้รีบไปพบแพทย์พร้อมทั้งแจ้งประวัติตามความจริงอย่างละเอียดโดยด่วน

สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

4 thoughts on “สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

  1. Pingback: viagra 100mg

  2. Pingback: chloroquine phosphate

  3. Pingback: best cialis site

  4. Pingback: vagragenericaar.org