สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต ไม่พบรายใหม่

จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 227 ราย ไม่พบรายใหม่ โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต ให้กลับบ้าน 216 ราย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 26 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 227 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต ให้กลับบ้าน 216 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 2 ราย) เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาลอยู่ 9 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,959 ราย (รายใหม่ 67 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 42 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 7 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 35 ราย) กลับบ้านแล้ว 6,917 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 10,994 ราย (พบเชื้อ 227 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,959ราย (พบเชื้อ 189 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชื้อ 38 ราย)

สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล จากการที่ได้มีการใช้ชีวิตแบบนิว นอร์มอล (New Normal) “ชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ ” มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่ควรวางใจต่อสถานการณ์ของ “โรคโควิด-19 ” ได้ ควรหลีกเลี่ยงเดินทางไปสถานที่เสี่ยงซึ่งอาจมีผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเน้นย้ำให้ประชาชน ทุกคนยังคงต้องระมัดระวังตนเองเช่นเดิม เพื่อไม่ให้ มีการแพร่ระบาดครั้งใหม่ ยังคงแนะนำให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรค กล่าวคือ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ไม่ให้สัมผัสอาหารสดโดยตรง เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล หากชำระเงินด้วยเงินสดต้องไม่สัมผัสมือกับผู้ค้าโดยตรง เช่น ให้ใส่เงินในตะกร้า และต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง รวมทั้งห้ามนำ บุตร-หลานมาเดินตลาดโดยเด็ดขาด

สำหรับประชาชนทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19ได้ทันที

Comments are closed.