สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ตไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม

จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยัน โรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายให้กลับบ้าน 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย 1 รายไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม โดยตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 15 มิถุนายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยัน โรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายให้กลับบ้าน 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย 1 ราย

จำนวน ผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 13,407 ราย พบเชื้อ 227 ราย คิดเป็น ร้อยละ 1.69 แบ่งเป็น ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 7,885 ราย พบเชื้อ 189 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.39 อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 41 ราย จากการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 1,487 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อและอยู่ระหว่างรอผล 226 ราย รวมรอผลตรวจ 267 ราย และเป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย พบเชื้อ 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.9

จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมา 23 วัน ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนระมัดระวังตนเอง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปแหล่งชุมชน และสถานที่เสี่ยง ซึ่งอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดครั้งใหม่ ทั้งนี้รัฐบาลประกาศการผ่อนคลายมาตรการระยะที่4 ยกเลิกเคอร์ฟิว และให้เปิดสถานบริการได้เพิ่มขึ้นจนเกือบสู่ภาวะปกติ ยกเว้นสถานที่เสี่ยงสูงเช่น ผับ บาร์ อาบอบนวดเป็นต้น โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มีการแนะนำมาตรการการใช้ชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ (New Normal) ในการเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ โดยจังหวัดภูเก็ตเริ่มเปิดสถานที่ท่องเที่ยว ชายหาดต่างๆตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563

สำหรับการผ่อนคลายมาตรการเข้า – ออกจังหวัด ประชาชนสามารถเดินทางเข้า – ออก ได้ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ และให้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคนต้องเข้าอยู่สถานที่กักกันที่รัฐบาลจังหวัดจัดเตรียมไว้ให้เป็นเวลา 14 วัน จังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนที่ประสงค์เดินทางลงทะเบียนในเว็บไซด์ www.gophuget.com และยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การรักษาความสะอาด การให้สถานประกอบการใช้ Platform ไทยชนะ และให้ผู้ใช้บริการสแกน QR Code ก่อนและหลังเข้าใช้บริการทุกครั้ง เพื่อจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและสามารถติดตามได้หากพบผู้ติดเชื้อ รวมทั้งยังคงต้องการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ให้เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และขอเชิญประชาชนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น หมอชนะ สำหรับเก็บข้อมูลการเดินทางและประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID – 19 ได้ด้วยตัวเอง นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา และสถานบริการอื่นๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไป

Comments are closed.