สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยัน โรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย 1 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมา 31 วัน จัดเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่ำ (รายล่าสุดวันที่ 23 พฤษภาคม 25563) โดยตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 23 มิถุนายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยัน โรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย 1 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 13,667 ราย พบเชื้อ 227 ราย คิดเป็น ร้อยละ 1.66 แบ่งเป็น ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 8,145 ราย พบเชื้อ 189 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.32 อยู่ระหว่าง รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 9 ราย เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย พบเชื้อ 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.9 จากการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 1,487 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ

จังหวัดภูเก็ตให้การดูแลประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคน โดยให้เข้าพักสถานที่กักกันจังหวัดจัดเตรียมไว้เป็นเวลา 14 วัน โดยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เริ่มมีคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยผ่านช่องทางท่าเรือจังหวัดภูเก็ตและได้รับการดูแลกักกันตัว เข้าพักใน Local Quarantine ยอดสะสม 62 ราย ( สิงคโปร์ 13 ราย รัสเซีย 16 ราย อินเดีย 15 ราย เกาหลี 8 ราย พม่า 9 ราย มาเลเซีย 1 ราย(PUI) ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 รัฐบาลประกาศการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 ยกเลิกเคอร์ฟิว และให้เปิดสถานบริการได้เพิ่มขึ้นจนเกือบสู่ภาวะปกติ สำหรับสถานที่เสี่ยงสูงเช่น ผับ บาร์ อาบอบนวด อยู่ในระยะวางแผนเข้าสู่การผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5 มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนลงทะเบียนใน Platform ไทยชนะ เพื่อติดตามบุคคลในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค กำหนดผู้ใช้บริการสแกน QR Code ในการใช้บริการสถานที่สาธารณะต่างๆ ผู้จะเข้าใช้บริการสามารถเช็คความแออัดของสถานที่ที่จะไปใช้บริการได้

เน้นย้ำการใช้ชีวิตประจำวันแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดย มีข้อปฏิบัติ 9 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. ใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
2. พกเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือระหว่างวัน
3. ล้างมือบ่อยๆ โดยเฉพาะเมื่อออกจากห้องน้ำ หรือสัมผัสสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
4. เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในทุกกิจกรรม
5. รับประทานอาหารของตนเอง ไม่รับประทานร่วมกัน
6. ชำระสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น หรืออินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ใช้เงินสดให้น้อยลง เพื่อ

หลีกเลี่ยงการจับธนบัตรหรือเหรียญ

7. สั่งสินค้าออนไลน์ และสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่

8. เปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายเป็นประเภทที่ออกคนเดียวได้

9. เปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารเป็นแบบออนไลน์ งดการรวมกลุ่มกันของบุคคลจำนวนมาก เช่น การประชุมผ่านออนไลน์แอปพลิเคชั่น

นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ

เตรียมความพร้อมเปิดสถานศึกษา และสถานบริการอื่นๆเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไป

Comments are closed.