สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยัน โรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย 1 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมา37 วัน (รายล่าสุดวันที่ 23 พฤษภาคม 25563) โดยตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 29 มิถุนายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยัน โรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย 1 ราย

จำนวน ผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ ทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 13,866 ราย พบเชื้อ 227 ราย คิดเป็น ร้อยละ 1.64 แบ่งเป็น ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ เฝ้าระวังสะสม 8,233 ราย พบเชื้อ 189 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.30 อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 ราย ตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย พบเชื้อ 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.9 จากการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 1,598 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ

จังหวัดภูเก็ตให้การดูแลประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคน โดยให้เข้าพักในสถานที่กักกันที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ เป็นเวลา 14 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 มีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศโดยผ่านช่องทางท่าเรือจังหวัดภูเก็ต และได้รับการดูแลกักกันตัวให้เข้าพักใน Local Quarantine ขณะนี้มีจำนวน 11 ราย (พม่า 10 ราย มาเลเซีย 1 ราย : PUI ) ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

รัฐบาลโดย ศบค ประกาศผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5 ในกลุ่มกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ให้กลับมาเปิดบริการได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยอนุญาตให้โรงเรียนทุกสังกัดเปิดได้ทั้งหมด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ เปิดได้ถึง 4 ทุ่ม ร้านสะดวกซื้อสามารถเปิดได้ 24 ชั่วโมง ส่วนสถานบริการ ผับ บาร์ และคาราโอเกะ เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. ให้ยืน-นั่งเว้นระยะ 1 เมตร ระยะโต๊ะห่างกันมากกว่า 2 เมตร มีระบบหมุนเวียนอากาศดี และพนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา รวมทั้งสถานอาบอบนวด สามารถเปิดให้บริการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นขณะอาบน้ำ โดยทุกกิจการที่ได้รับอนุญาตให้เปิด ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเข้าออกด้วยแอพพลิเคชั่นไทยชนะ อย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่มีการติดตามประเมินผลอย่างเข้มงวด และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และอนุญาตให้บุคคล 6 กลุ่มเดินทางเข้าประเทศไทย เช่น กลุ่มนักธุรกิจ และคู่สมรสของผู้มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยมีการวางแผนเตรียมเปิดการท่องเที่ยวอนุญาตให้ 5 ประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง ประมาณเดือนสิงหาคม 2563

 เน้นย้ำประชาชนให้ความสำคัญการใช้ชีวิตแบบ new normal ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ได้แก่ใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และคาดว่ารัฐบาลจะยังคงประกาศ ใช้ภาวะฉุกเฉินต่อไปอีก 1 เดือน

Comments are closed.