สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยัน โรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย 1 รายไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมา 45 วัน (รายล่าสุดวันที่ 23 พฤษภาคม 25563) โดยตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 7 กรกฎาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยัน โรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย 1 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ ทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 14,068 ราย พบเชื้อ 227 ราย คิดเป็น ร้อยละ 1.61 แบ่งเป็น ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ เฝ้าระวังสะสม 7,743 ราย พบเชื้อ 189 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.44 อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ราย กลุ่มผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด 556 ราย ไม่พบเชื้อ 556 ราย ตรวจหาเชื้อจากการคัดกรอง เชิงรุก 4,035 ราย พบเชื้อ 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.9 จากการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 1,734 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ

จังหวัดภูเก็ตให้การดูแลประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคน โดยให้เข้าพักในสถานที่กักกันที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ เป็นเวลา 14 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 มีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศโดยผ่านช่องทางท่าเรือจังหวัดภูเก็ต ได้รับการดูแลกักกันตัวให้เข้าพักใน Local Quarantine จำนวน 117 ราย จำหน่าย 84 ราย คงเหลือ 33 ราย (มอริเชียส 9 ราย พม่า 5 ราย นอร์เวย์ 18 สหรัฐอเมริกา 1) ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

1 กรกฎาคม 2563 ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 โรงเรียนทุกสังกัดเปิดเทอม กลุ่มกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง กลับมาเปิดบริการได้ปกติภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ เปิดได้ถึง 4 ทุ่ม ร้านสะดวกซื้อสามารถเปิดได้ 24 ชั่วโมง ส่วนสถานบริการ ผับ บาร์ และคาราโอเกะ เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. ให้ยืน-นั่งเว้นระยะ 1 เมตร ระยะโต๊ะห่างกันมากกว่า 2 เมตร มีระบบหมุนเวียนอากาศดี และพนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา รวมทั้งสถานอาบอบนวด สามารถเปิดให้บริการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นขณะอาบน้ำ โดยทุกกิจการที่ได้รับอนุญาต ให้เปิด ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเข้าออกด้วยแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ อย่างเคร่งครัด

เจ้าหน้าที่มีการติดตามประเมินผลอย่างเข้มงวด และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และอนุญาตให้บุคคล 6 กลุ่มเดินทางเข้าประเทศไทย เช่น กลุ่ม นักธุรกิจ และคู่สมรสของผู้มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยมีการวางแผนเตรียมเปิดการท่องเที่ยวอนุญาตให้ 5 ประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง ประมาณเดือนสิงหาคม 2563

สาธารณสุขเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดบริการตามมาตรการผ่อนคลาย เน้นย้ำประชาชนให้ความสำคัญการใช้ชีวิตแบบ new normal ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และรัฐบาลประกาศยังคงใช้ พรก.ฉุกเฉินต่อไปจนถึง 31 กรกฎาคม 2563

Comments are closed.