สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต มีผู้ติดเชื้อยืนยัน โรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย 1 ราย

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2563 จังหวัดภูเก็ต มีผู้ติดเชื้อยืนยัน โรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย 1 ราย

จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด 14,516 ราย พบเชื้อ 227 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.56 แบ่งเป็น ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 7,871 ราย พบเชื้อ 189 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.4 อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ราย ( รับไว้ในโรงพยาบาล 2 ราย) กลุ่มผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด 574 ราย ไม่พบเชื้อ 574 ราย ตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย พบเชื้อ 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.94 จากการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 1,734 ราย และขอใบรับรองแพทย์ 32 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อ 30 ราย ( รอผล 2 ราย )

จังหวัดภูเก็ตให้การดูแลประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคนโดยให้เข้าพักในสถานที่กักตัวที่จังหวัดจัดเตรียมไว้เป็นเวลา 14 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 มีคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศโดยผ่านช่องทางท่าเรือจังหวัดภูเก็ตได้รับการดูแลกักกันตัวให้เข้าพักใน Local Quarantine จำนวน 282 ราย จำหน่าย 217 ราย คงเหลือ 65 ราย (สิงคโปร์ 47 อินเดีย 7 เมียนมา 11 ) ผลการตรวจคัดกรองสุขภาพ 235 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

1 กรกฎาคม 2563 ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 โรงเรียนทุกสังกัดเปิดเทอมกลุ่มกิจการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูง กลับมาเปิดบริการได้ปกติภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์เปิดได้ถึง4 ทุ่ม ร้านสะดวกซื้อสามารถเปิดได้ 24 ชั่วโมงส่วนสถานบริการ ผับ บาร์ และคาราโอเกะ เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. ให้ยืนนั่งเว้นระยะ1 เมตร ระยะโต๊ะห่างกันมากกว่า 2 เมตร มีระบบหมุนเวียนอากาศดี และพนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลารวมทั้งสถานอาบอบนวด สามารถเปิดให้บริการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเว้นขณะอาบน้ำโดยทุกกิจการที่ได้รับอนุญาตให้เปิดผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเข้าออกด้วยแอพพลิเคชั่นไทยชนะอย่างเคร่งครัด

เจ้าหน้าที่มีการติดตามประเมินผลอย่างเข้มงวด และ มีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและอนุญาตให้บุคคล6กลุ่มเดินทางเข้าประเทศไทย เช่นกลุ่มนักธุรกิจ และคู่สมรสของผู้มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยมีการวางแผนเตรียมเปิดการท่องเที่ยวอนุญาตให้ 5 ประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยได้ ได้แก่ จีนญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกงประมาณเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีการกำหนดมาตรการ4T เพื่อรองรับผู้เดินทางจากต่างประเทศ ประกอบด้วย Target (กำหนดกลุ่มผู้เดินทางเพื่อลดความเสี่ยง)Testing (การตรวจคัดกรองโรคก่อนเดินทาง)Tracing(การใช้แอพลิเคชั่น เฝ้าระวังติดตามกลุ่มผู้เดินทาง)Treatment(การเตรียมความพร้อมการรักษาโรคที่ได้มาตรฐาน)

สาธารณสุขเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดบริการตามมาตรการผ่อนคลายเน้นย้ำประชาชนให้ความสำคัญการใช้ชีวิตแบบ new normal ไม่ตื่นตระหนก และต้องไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ไว้ล้างมือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรัฐบาลประกาศยังคงใช้พรก.ฉุกเฉินต่อไปอีกจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

Comments are closed.