สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตระดมกำลังตรวจคัดกรองเชิงรุกชาวเลราไวย์

ภูเก็ต สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตระดมกำลังตรวจคัดกรองเชิงรุกชาวเลราไวย์ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19.

            วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ที่บริเวณลานต้นโพธิ์ชุมชนชาวเลราไวย์ หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลราไวย์, โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฯ ทำการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ด้วยวิธีการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ให้กับกลุ่มพี่น้องชุมชนชาวเลราไวย์             ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรคและปลอดภัย” เพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไป โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต,นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต, นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            การลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง เนื่องจากก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคได้มีการตรวจสอบพบว่า มีผู้ที่เดินทางมาทำอาชีพค้าขายอยู่ริมทะเลติดเชื้อโควิด-19 โดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้อาศัยอยู่ในชุมชน แต่ที่ผ่านมามีข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับคนทั่วไป ประกอบกับชุมชนชาวเลเป็นกลุ่มเปราะบาง ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ระดมตรวจคัดกรองเชิงรุกคนในชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน เนื่องจากชุมชนชาวเลราไวย์ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่ปลูกบ้านติดกัน และมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวเลและบุคคลทั่วไปด้วย โดยในครั้งนี้ได้ทำการตรวจคัดกรอง จำนวน 300 คนและจะทราบผลในวันพรุ่งนี้ (3 พ.ค.64)

Comments are closed.