สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

            วันที่ 1 มิถุนายน 2564  ที่บริเวณมัสยิดดารุสสลาม ซอยบ้านบางดุก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายวัชรินทร์ รัตนชู ประมงจังหวัดภูเก็ต ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วม

            นายวัชรินทร์ รัตนชู กล่าวว่า ด้วยวันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดภูเก็ต จึงจัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามนโยบายกรมประมง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตลอดจนเป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วย

            สำหรับสัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ประกอบด้วย กุ้งแชบ้วย 500,000 ตัว ปลากะพงทอง 2,000 ตัว ปลากะพงขาว 20,000 ตัว

Comments are closed.